Kloof met de burger

Dat zoveel politici zich uitputten in het bekritiseren van de eigen stiel, mag de ultieme triomf heten van de antipolitiek. Het wantrouwen dat de burgers volgens zoveel studies koesteren tegenover hun gekozenen, wordt nu helemaal door die gekozenen geïncarneerd. Of het helpt om de zogeheten kloof met de burger te dichten , is maar de vraag. (1)

___