Geen stemrecht vanaf 16 jaar

“VOORUIT heeft een voorstel van decreet ingediend om stemrecht op 16 jaar in te voeren voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, één van de medeondertekenaars. “Het is echter weggestemd door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement. (1)

Ik vind dat we er alles moeten aan doen opdat jongeren meer geïnteresseerd zouden worden in de politiek.
Alle middelen zijn daartoe goed.

Eén van die opties is stemrecht toekennen op jongere leeftijd, in ons voorstel op 16 jaar.
Dat geldt zeker voor de verkiezingen voor de gemeente- en de provincieraad, de beleidsniveaus, die het dichtst bij de burger staan.
Ik hoor het al zeggen: 16 jaar dat is te jong. Jongeren worden nochtans, net zoals volwassenen, geconfronteerd met politieke beslissingen, of ze dat nu willen of niet.
Er zijn de school, het openbaar vervoer, de sportbeoefening, de jeugdvereniging, etc.

Het is goed dat er inspanningen gebeuren om jongeren bewust te maken van het politieke besluitvormingsproces, bijvoorbeeld bij debatten op school. Maar meestal worden die beperkt tot de periode rond de verkiezingen.
Ik blijf erbij dat op alle niveaus in het onderwijs meer inspanningen zouden moeten geleverd worden om kinderen en jongeren zo jong mogelijk te betrekken bij de democratie en de politiek.
Telkens als ik ergens ga spreken, laat ik niet na om die boodschap te geven.

Is stemrecht op 16 jaar zaligmakend? Neen, maar de bedoeling van ons voorstel van decreet was/is om een globaal debat op gang te brengen rond meer inspraak en participatie voor de jonge generatie.
Spijtig heeft de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid dat niet toegelaten in het Vlaams Parlement.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet en de perstekst._
PERSBERICHT___