Hoe werkt de Belgische Kustwacht?

“De Belgische Kustwacht is een losse organisatie van diverse overheidsdiensten. Langs Vlaamse kant gaat het om het Vlaamse departement Landbouw en Visserij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Vorig jaar is er een audit gebeurd over de werking van deze instantie waaruit bleek dat er een gebrek aan politieke leiding was en dat er te weinig financiële planning op lange termijn was. Ook voor de Belgische - lees Vlaamse - visserijsector is dit een belangrijke instelling.

Zijn er bepaalde aanpassingen gebeurd aan de werking op basis van de resultaten van deze audit?
Is hierbij rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen en beschouwingen?

Ik ondervroeg tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 11 oktober 2023 viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Zeevisserij Hilde Crevits (cd&v) over de stand van zaken.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Hilde Crevits.

___