Stadsschuld Sint-Truiden: nog erger!

“Uit ‘de gemeentecheck’, die het Belang van Limburg georganiseerd heeft onder de Limburgse gemeentebesturen, blijkt dat de stad Sint-Truiden de hoogste schuldgraad per inwoner in Limburg heeft: 2 505 euro per inwoner (1)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Maar de echte schuld per inwoner ligt nog hoger: om en bij de 3 500 euro per inwoner.
Vanwaar dat verschil? Omdat de schulden van de autonome gemeentebedrijven nog moeten meegeteld worden.

De uitleg, die burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) geeft bij deze cijfers, is niet correct en op zijn minst onvolledig. (1)

Er wordt altijd maar verwezen naar de vele openbare werken, die de voorbije twee legislaturen zijn uitgevoerd en naar de verouderde rioleringen, die moesten vervangen worden.
Net alsof wij met de vorige bestuursploegen, met sp.a, nu VOORUIT, in de meerderheid geen openbare werken en/of investeringen gedaan hebben. Dat is nochtans niet juist. Wij hebben in onze periode ook jaarlijks belangrijke openbare werken uitgevoerd. Hierbij hebben wij onder andere heel wat werken gedaan in de randgemeenten, die voorheen serieus verwaarloosd waren. Prioriteit werd eveneens gegeven aan die straten waar nog geen riolering aanwezig was. Bovendien spreidden wij die uitgaven in de tijd, in functie van de beschikbare financiële middelen.
Bij al die openbare werken hebben wij steeds de technieken toegepast, die op dat ogenblik actueel en ter beschikking waren. Van ‘verwaarlozing’ kan bijgevolg geen sprake zijn.
Het komt over als ‘natrappen’ dat wij zogezegd niets of te weinig aan de ondergrond en qua openbare werken gedaan hebben. De waarheid is echter dat voor de cd&v en vooral voor voormalig burgemeester Veerle Heeren (cd&v) “alles weg moest wat paars gedaan had”. Het mooiste voorbeeld is de Grote Markt, die pas heraangelegd was in 1997 en die minder dan twintig jaar later opnieuw opengebroken en vernieuwd werd.
Het geld kon niet op.

De echte reden voor de slechte financiële toestand is vooral dat de meerderheid niet samenhing/samenhangt en dat elke schepen haar/zijn ‘dada’ mocht/mag doen. Zo werkt ernstig beleid niet, wel met het stellen van echte prioriteiten.
Een greep uit de dossiers, die nog jarenlang gaan doorwegen op de financiën van de stad Sint-Truiden:
-een nieuw subtropisch zwembad met de lusten voor LAGO, de privé-uitbater, en de lasten voor de Sint-Truidense belastingbetaler.
Was een nieuw zwembad, waar sportievelingen hun sport en/of personen voor hun gezondheid terechtkunnen, niet voldoende geweest?;
-het GAZO-complex;
-de twee ondergrondse parkings: onder de Sluisberg en onder GAZO.
Dat is geen taak voor een lokale overheid, maar voor de private sector;
-het ontsporen van de financiën van de Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s). Of elke politieke partij en/of schepen haar/zijn ‘eigen speeltuin’.
Deze AGB’s moeten gesaneerd worden en opnieuw onder de rechtstreekse bevoegdheid van de stad vallen.
Dit zijn enkel de belangrijkste items, die ervoor zullen zorgen dat de financiën van de stad Sint-Truiden er nog jaren slecht zullen uitzien.

Waar de burgemeester in gelijk heeft, is dat de toekomstige bestuursploeg sober zal moeten besturen.
Zeer sober zelfs.

Waarom begint de huidige cd&v-N-VA-Open Vld nu reeds niet? Want zij blijven gewoon doordoen.
Als VOORUIT stemmen wij in de gemeenteraad tegen alle projecten, ook inhoudelijk goede, waarvan wij vinden dat de stad ze zich financieel niet meer kan veroorloven.
Dat is de enige houding, die lang zal moeten aangehouden worden om de financiële toestand enigszins aan te zuiveren.”
___