Minister Mathias Diependaele (N-VA) versus VLABEL

“VOORUIT, collega-Vlaams volksvertegenwoordiger & VOORUIT-fractieleidster Hannelore Goeman en ikzelf blijven het onrechtvaardig vinden dat er ‘achterpoortjes’ blijven bestaan qua erfbelasting voor familiale vennootschappen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar bevoegd Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) wil absoluut geen decretale aanpassing.

Wij hebben hierover al twee voorstellen van decreet ingediend, maar het is elke keer weggestemd. Tijdens de hoorzitting met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevestigde David Van Herreweghe, administrateur-generaal, nochtans nog maar eens deze anomalie.
Hij sprak zelfs van discriminatie en zei te hopen dat er een voorstel van aanpassing van decreet zou komen.
(1)

Mathias Diependaele is verantwoordelijk minister van VLABEL.
Op basis van een vraag om uitleg tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 10 oktober 2023 van collega Hannelore Goeman heeft de minister nog maar eens geantwoord dat hij niet wil ingaan op onze vraag. (2)(3)
Spijtig! Zo gaat hij tegen zijn eigen administratie in.

Als we alle fiscale en sociale achterpoortjes zouden sluiten, zou de overheid minder moeten besparen bij begrotingsrondes en het zou rechtvaardig(er) zijn. Maar blijkbaar wil de Vlaamse N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid dat niet.

Wat de erfbelastingen in het algemeen betreft, moet de volgende Vlaamse regering het hele systeem eens (her)bekijken.
Ik weet wat velen nu alweer denken: afschaffen. Diegenen, die dat zeggen, moeten dan ook (een) alternatie(f)(ven) voorstellen.”
___