maart 2023

Kapitaalsverhoging DronePort: VOORUIT zegt neen

“Mocht een gemeente of stad failliet kunnen gaan, dan zou Sint-Truiden er dicht bij zijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “ En toch blijft de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid doen alsof er niets aan de hand is.

Nu is er het plan van het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) om een kapitaalsverhoging te doen in DronePort voor 1 742 732 euro.
Onverantwoord, gezien de financiële toestand van de stad Sint-Truiden
.

Nieuwsbrief nr. 181

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

“Natuur gaat achteruit met nooit eerder geziene snelheid”

Dat zegt professor doctor Anne Larigauderie, die onlangs een eredoctoraat kreeg aan de Universiteit Hasselt (UHasselt).
Anne Larigauderie is een wereldautoriteit op het vlak van biodiversiteit.
Ze is de topvrouw van the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Een goed initiatief van de UHasselt om Anne Larigauderie een eredoctoraat te geven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde (CMK)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waar plaatst de stad Sint-Truiden verdorie verkeersborden?

“Het is onvoorstelbaar waar de stad Sint-Truiden overal verkeersborden plaatst”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Vorige maand is de René Lambrechtsstraat nog in het nieuws gekomen, omdat er liefst 13 verkeerspalen in hun straat staan. (1)(2)
Het antwoord van burgemeester Ingrid Kempeneers tijdens de gemeenteraad van maandag 28 februari 2023: “het is een proefopstelling en de borden staan wettelijk”.

Justitie defederaliseren: ik heb een andere mening

“Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft een studie laten uitvoeren door de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) - door de grondwetspecialisten Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus - om te komen tot een eigen Vlaamse justitie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Voor mij een nutteloze oefening: ons land moet juist éénvoudiger gemaakt worden in plaats van ingewikkelder.

Stadsbestuur Sint-Truiden: zet dat contract met KSTVV stop!

“Ondanks de belofte door ‘het nieuwe stadsbestuur’, bij het aantreden (de tweede keer!) van burgemeester Ingrid Kempeneers, dat het sponsorcontract met de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) zou opgezegd worden, blijft de stad Sint-Truiden loges huren op Stayen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Niet te verantwoorden omwille van de ernstige financiële toestand van de gemeentefinanciën en de discriminatie ten aanzien van andere sportclubs.

“Sire, il n’ y a pas des vieillards”

De algemeen aangenomen vooronderstelling dat er in de bevolking een restcategorie van 65-plussers bestaat, die in grote lijnen allemaal identiek zijn, klopt niet.

Sire, er zijn geen ouderen meer.
De ouderen zijn zeer verschillend, zeer ongelijk ook
.

'Handig in de tuin'

"Met sproeiproducten moet omzichtig omgesprongen worden. Door professionele telers, maar ook door private personen in de eigen tuin.
Soms moeten mensen tegen zichzelf beschermd worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Daarover gaat de campagne 'Handig in de tuin'.

Weer een mogelijkheid minder voor hengelaars

De Vlaamse overheid, meer bepaald het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zal in Diest een bijkomende eigendom verwerven in het kader van het Sigmaproject Demervallei.

‘Geef ons Ruimte’

Beweging.net organiseerde recent, naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger, een bevraging ‘Geef ons Ruimte’ bij meer dan 700 vrijwilligers van diverse verenigingen. (1) (2)

Een goed initiatief”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als de gemeentebesturen er nu maar rekening mee houden in hun beleid naar het verenigingsleven toe.

Toeristisch seizoen begint in Sint-Truiden, maar …

“Stad Sint-Truiden moet Vlaams Bermbesluit respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Met de lente, die eraan komt en zeker met de vele toeristen in de bloesemperiode, moet de stad Sint-Truiden er alles aan doen opdat de omgeving er zo net, proper en veilig mogelijk bijligt”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar dat moet gebeuren met maximaal aandacht voor het natuurbehoud en de biodiversiteit.

Benefietontbijt voor Turkije en Syrië: groot succes!

Het benefietontbijt voor Turkije en Syrië op zondag 19 maart 2023 in 'The Max' in Heusden-Zolder, Marktplein 7 was een groot succes.

"Meer dan 1 500 steunkaarten verkocht, een bomvolle zaal voor het ontbijt en een schitterende organisatie", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De huidige politiek

Politiek is mijn leven, ik ben eraan verslaafd.

In de loop van mijn lange carrière heb ik de politiek echter serieus zien veranderen.

Ik weet zelfs niet of ik nog aan de huidige politiek zou beginnen, moest ik nog jong zijn.

Pagina's