maart 2023

Iftaravond met William Boeva

“Op donderdag 30 maart 2023 was ik te gast op de Iftar-avond van de Federatie van Actieve Verenigingen van België (Fedactio) Limburg vzw (1) in De Barrier in Houthalen-Helchteren, Grote Baan 9”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik krijg elk jaar een aantal uitnodigingen om op Iftars in Limburg aanwezig te zijn.
Fijn!"

Tags:

Nieuwsbrief nr. 182

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Geen onderzoekscommissie naar de woonzorgcentra

“De Vlaamse meerderheid van N-VA-cd&v-Open Vld heeft tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de motie om een onderzoekscommissie op te richten naar wat allemaal verkeerd loopt in diverse woonzorgcentra weggestemd”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en mede-indiener Ludwig Vandenhove.

Het zou nochtans de ideale gelegenheid geweest zijn om alles eens aan de oppervlakte te brengen.
Nu komen er met de regelmaat van een klok verhalen in de media zonder dat er systematisch nagegaan wordt wat er allemaal gebeurt in bepaalde woonzorgcentra.

Verduurzaming van de visserijsector, ook in Vlaanderen?

“De Europese Commissie (EC) heeft plannen om de visserijsector te verduurzamen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere via het gebruik van schonere energiebronnen en het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen moet de impact op de mariene ecosystemen worden verkleind. (1)

Family Justice Center (FJC)

Het FJC in Limburg gaat nu ook actief worden in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en in de respectievelijke gemeenten.

“Dat is maandag 27 maart 2023 unaniem beslist door de gemeenteraad van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Een goede zaak!

Ik lig mee aan de oprichting van het FJC in Limburg in mijn periode dat ik Limburgs gedeputeerde van Veiligheid was.

Democratie

Net zoals we lichamelijke problemen proberen te voorkomen, zouden we ook zorg moeten dragen voor onze democratische samenleving.

Jaarverslag 2022 lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

Tijdens de politieraad van woensdag 22 maart 2023 werd het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Sint-Truiden voorgesteld. (1)

“Een goed overzicht van het werkingsjaar 2022 en gepresenteerd in een handig formaat, zoals dat nog begonnen is in mijn periode als burgemeester en voorzitter van het politiecollege van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Sint-Truiden”, zegt politieraadslid Ludwig Vandenhove. “Zo kunnen de inwoners zich een idee vormen van wat er zich het afgelopen jaar afgespeeld heeft in zone op het vlak van criminaliteit en overlast.

Een voorzitter van de gemeenteraad onwaardig!

“Dat is voor mij nog maar eens de samenvatting van de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 27 maart 2023”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De arrogante, onbeschofte en partijdige houding van Bert Stippelmans (cd&v) begint stilaan buitensporige proporties aan te nemen.

Bert Stippelmans besliste eigenhandig dat het bijkomende agendapunt van VOORUIT over de voorgestelde kapitaalsverhoging voor DronePort niet behandeld mocht worden.

De reden: de cd&v-N-VA-Open Vld- meerderheid dreigde in de minderheid gezet te worden bij de stemming over dit punt.

De GAS-boetes zijn ontspoord

“Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn nuttig in het kader van een consequent handhavingsbeleid.
Ik blijf een groot voorstander, maar ontsporing dreigt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove kwam in die zin tussen tijdens de gemeenteraadszitting in Sint-Truiden op maandag 27 maart 2023 op het punt waarbij de stad eveneens bepaalde  verkeersinbreuken wil laten beboeten via GAS en daarvoor gemeenschapswachten wil inschakelen.

“Wie weet nog hoe het allemaal begonnen is?

Geen kapitaalsverhoging voor DronePort vanuit stad Sint-Truiden

“VOORUIT Sint-Truiden is duidelijk: geen kapitaalsverhoging voor DronePort met geld van de Sint-Truidense belastingbetaler”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

VOORUIT zal in die zin stemmen zowel in het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), als in de gemeenteraad.(1) ”

Hieronder vindt u de perstekst van de fractieleider van VOORUIT Sint-Truiden Gert Stas.

Wateringen en Polders: nog geen beslissing

“Ik heb Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) al enkele malen ondervraagd over de passage in het Vlaams regeerakkoord dat er een rationalisering van het landschap van de onbevaarbare waterlopen zal gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Tot op heden is er echter nog geen witte rook.
Dat is nochtans belangrijk voor de beheersing van eventuele wateroverlast en van de toenemende droogteproblematiek.

Dansnamiddagen S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden

De data voor de dansnamiddagen van S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden liggen vast voor het ganse jaar 2023.
Locatie: volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden.

Integriteit lokale politie

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft het jaarverslag 2022 gepubliceerd. (1)
Opvallend: er wordt zelfs geen melding gemaakt van de vele problemen - diverse tuchtdossiers - , die er vorig jaar zijn geweest in het korps.

Vergetelheid? Zwijgcultuur? Fake news?

Pagina's