Stadsbestuur Sint-Truiden: zet dat contract met KSTVV stop!

“Ondanks de belofte door ‘het nieuwe stadsbestuur’, bij het aantreden (de tweede keer!) van burgemeester Ingrid Kempeneers, dat het sponsorcontract met de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) zou opgezegd worden, blijft de stad Sint-Truiden loges huren op Stayen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Niet te verantwoorden omwille van de ernstige financiële toestand van de gemeentefinanciën en de discriminatie ten aanzien van andere sportclubs.

Nu is er blijkbaar onduidelijkheid hoe vaak en door wie er gebruik gemaakt wordt van de gehuurde skybox en hoeveel er dan betaald wordt door de stad voor het eten en de drank. (1)

Dit is gewoon een slechte beslissing van het cd&v-N-VA-Open Vld-stadsbestuur.
Ik roep het college van burgemeester en schepenen op om dat zo snel mogelijk recht te zetten en dat contract op te zeggen.

Voor alle duidelijkheid en om alle misverstanden te vermijden: wij krijgen als VOORUIT-verkozenen geen uitnodigingen om in die loge wedstrijden bij te wonen. En moesten we er krijgen, we zouden resoluut weigeren te gaan.
Wij blijven als VOORUIT tegen dat sponsorcontract waarbij de stad Sint-Truiden voor 3 jaar 450 000 euro betaalt aan KSTVV. Totaal onverantwoord!
Wat met de andere sportclubs en verenigingen in Sint-Truiden?
KSTVV is een professionele voetbalploeg, een bedrijf, die moeten maar zelf zorgen voor hun inkomsten. En dan is er nog de dramatische financiële toestand van de stad.

Ik zal schriftelijk opvragen wie van de verkozenen, lees burgemeester en/of schepenen, regelmatig deze skybox bezoekt, wat dit elke keer kost en voor wat, bovenop de jaarlijkse sponsoring en welke bedrijven dan uitgenodigd worden.”

Hieronder vindt u de bijdrage van de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be over dit onderwerp.