Kapitaalsverhoging DronePort: VOORUIT zegt neen

“Mocht een gemeente of stad failliet kunnen gaan, dan zou Sint-Truiden er dicht bij zijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “ En toch blijft de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid doen alsof er niets aan de hand is.

Nu is er het plan van het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) om een kapitaalsverhoging te doen in DronePort voor 1 742 732 euro.
Onverantwoord, gezien de financiële toestand van de stad Sint-Truiden
.

Wat meer is, de kapitaalsverhoging komt er niet op vraag van de andere aandeelhouders.
Door deze kapitaalsverhoging kan Sint-Truiden bepaalde rechten blijven uitoefenen.
Moet het dienen om het voorzitterschap te behouden voor ex-burgemeester Veerle Heeren?

De waarnemend financieel directeur is duidelijk in zijn advies en ik citeer: “Door de voorliggende kapitaalsverhoging zal op korte termijn (eind 2023-begin 2024) binnen het AGOST naar grote waarschijnlijkheid terug een liquiditeitsprobleem ontstaan dat mogelijks door de stad Sint-Truiden via een renteloze lening of via een eigen lening van het AGOST gefinancierd zal moeten worden.”

De renteloze lening, die de stad in 2022 gegeven heeft om het AGOST van het faillissement te redden, zal nu gebruikt worden om de kapitaalsverhoging mogelijk te maken.
Een oneigenlijke aanwending, want die lening mag enkel gebruikt worden om het financiële gat van AGOST te dempen.

Deze geplande kapitaalsverhoging is totaal onnodig, gezien de toestand van de gemeentefinanciën, het feit dat de andere aandeelhouders geen vragende partij zijn en dat net nu Brussels Airport in droneport stapt (1).
Een overheid, hier de stad Sint-Truiden, moet financieel participeren om economische activiteiten te helpen opstarten en daarna net het eigen kapitaal terugtrekken. Kijken we bijvoorbeeld naar de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM), die dat doet in talrijke firma’s. Een ander en nog meer treffender voorbeeld: de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, die 16% van DronePort bezit, ontdoet zich omwille van de investering van Brussels Airport nu net van die aandelen. Zo moet het voor een overheidspartner. Bijgevolg is het totaal onlogisch dat de stad Sint-Truiden net nu nog een kapitaalsverhoging doet.

Het is eveneens weer maar eens een voorbeeld dat de activiteiten van de autonome gemeentebedrijven opnieuw rechtstreeks onder het beheer van de stad Sint-Truiden moeten gebracht worden.
Nu beslissen zogenaamde vertegenwoordigers van de stad Sint-Truiden daar in de beheersorganen over aangelegenheden, die zware financiële en andere gevolgen hebben voor de stad. Zo ontsnapt er veel aan de democratische controle van de gemeenteraad.

VOORUIT zal tegen deze geplande kapitaalsverhoging stemmen: én in AGOST, én in de gemeenteraad.

Wat zullen de andere partijen doen? Beseffen die dan niet hoe ernstig de financiële toestand is?
Zijn er nu echt niet voldoende politici met gezond verstand in de meerderheidspartijen?

Waar gaan we toch naartoe in Sint-Truiden?”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be staat. (1)