Democratie

Net zoals we lichamelijke problemen proberen te voorkomen, zouden we ook zorg moeten dragen voor onze democratische samenleving. (1)