Family Justice Center (FJC)

Het FJC in Limburg gaat nu ook actief worden in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en in de respectievelijke gemeenten.

“Dat is maandag 27 maart 2023 unaniem beslist door de gemeenteraad van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Een goede zaak!

Ik lig mee aan de oprichting van het FJC in Limburg in mijn periode dat ik Limburgs gedeputeerde van Veiligheid was.

Het FJC is een regionale netwerkorganisatie, die expertise van diverse diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt om deze problematiek op een efficiënte manier aan te pakken.
Spijtig genoeg stijgen de cijfers qua intrafamiliaal geweld jaarlijks.
Allerlei welzijns- en sociale diensten en lokale politiezones worden er steeds meer mee geconfronteerd.

Er wordt sedert zondag 1 januari 2023 een halftijdse maatschappelijk werker ingezet door de gemeentebesturen Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.
Het personeelslid zal mee instaan voor info, onthaal,  begeleiding en hulpverlening voor de betrokken gezinnen.

Altijd fijn om als politicus te ervaren dat projecten, die je mee opgezet hebt, stelselmatig worden uitgebreid.”