Jaarverslag 2022 lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

Tijdens de politieraad van woensdag 22 maart 2023 werd het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Sint-Truiden voorgesteld. (1)

“Een goed overzicht van het werkingsjaar 2022 en gepresenteerd in een handig formaat, zoals dat nog begonnen is in mijn periode als burgemeester en voorzitter van het politiecollege van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Sint-Truiden”, zegt politieraadslid Ludwig Vandenhove. “Zo kunnen de inwoners zich een idee vormen van wat er zich het afgelopen jaar afgespeeld heeft in zone op het vlak van criminaliteit en overlast.

Jaarverslagen brengen een overzicht van wat voorbij is, maar ze bieden tevens een goede basis voor het beleid van het volgende werkingsjaar.

Wat ik wel spijtig vind, is dat er geen melding gemaakt wordt van de vele problemen, die er vorig jaar binnen het korps geweest zijn.
Ik heb dit aangekaart tijdens de politieraad van woensdag 22 maart 2023, maar geen reactie noch van burgemeester Ingrid Kempeneers, noch van de korpschef Steve Provost.

Medio 2021 startten diverse onderzoeken - administratief en gerechtelijk - naar de integriteit van een aantal medewerkers.
Er was een maandenlang onderzoek door het Vast Comité P dat toezicht doet op het functioneren van alle politiekorpsen.

In 2021 werden 12 dossiers door de gewone tuchtoverheid en 2 dossiers door de hogere tuchtoverheid behandeld, in 2022 liep dit op tot 21 dossiers gewone tuchtoverheid en 6 dossiers hogere tuchtoverheid.

Niets van dit alles dus in het jaarverslag.

Spijtig: er is al genoeg fake news in de maatschappij, dat verwacht je dan toch niet van een jaarverslag van een lokale politiezone.
Een transparant beleid is iets heel anders.”

Hieronder vindt u de bijdrage, die de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be eraan besteedt. (2)