Verduurzaming van de visserijsector, ook in Vlaanderen?

“De Europese Commissie (EC) heeft plannen om de visserijsector te verduurzamen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere via het gebruik van schonere energiebronnen en het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen moet de impact op de mariene ecosystemen worden verkleind. (1)

Tijdens de bijeenkomst van de Europese ministers van Visserij uitte Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Visserij Hilde Crevits (cd&v) serieuze bezorgdheden over de haalbaarheid van de plannen van de EC.
Zij stuurde niet meer of niet minder het hele visserij- en oceaanpact terug naar de tekentafel.
Haar bemerkingen: onze vissers doen nu al heel wat inspanningen, meer overleg, opletten met een toename van de invoer uit derde landen, die minder duurzaam werken en het uitvoeren van een grondige socio-economische impactanalyse.

De uitdaging is om de verduurzaming van de visserijsector te combineren met een maximale bescherming van de Belgische, lees Vlaamse visserijsector en een voldoende ruime overgangsperiode.

Tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 29 maart 2023 waren er een aantal parlementaire vragen. Ook ik deed een tussenkomst.”

Hieronder vindt u het verslag van mijn tussenkomst. (2)