Wateringen en Polders: nog geen beslissing

“Ik heb Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) al enkele malen ondervraagd over de passage in het Vlaams regeerakkoord dat er een rationalisering van het landschap van de onbevaarbare waterlopen zal gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Tot op heden is er echter nog geen witte rook.
Dat is nochtans belangrijk voor de beheersing van eventuele wateroverlast en van de toenemende droogteproblematiek.

In haar laatste antwoord op mijn mondelinge vraag zei de minister dat de nota klaar was, maar dat ze nog niet de tijd gehad had om hem door te nemen.
Raar!

Wat doe je dan als Vlaams parlementair? Een nieuwe schriftelijke vraag stellen om de concrete timing van beslissingen te kennen. Het kan toch niet zolang duren om een dossier van het eigen kabinet door te nemen en het te agenderen op de Vlaamse regering.
Wat blijkt? De vertraging is een gevolg van het stikstofdossier volgens de minister.

Dreigt deze rationalisering van het Vlaamse landschap van de onbevaarbare waterlopen te belanden op ‘de stapel’ van de nog te behandelen landbouwdossiers? Immers, de Boerenbond (BB), dus ook de cd&v, is eerder vragende partij voor een behoud van de huidige structuren.

Ik blijf sowieso hameren op een snelle beslissing.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.