Ook inzagerecht voor gemeenteraadsleden bij AGB’s - het vervolg

“Omdat wij als VOORUIT altijd geen of onvoldoende antwoorden krijgen als wij vragen stellen over de Autonome Gemeentebedrijven (AGB‘s) in de gemeenteraad van Sint-Truiden heb ik nog maar eens een schriftelijke vraag gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hebben wij recht op volledige informatie als het gaat over participaties van de AGB‘s?
Is er een onderscheid of dat gaat over participaties in private bedrijven of in andere overheidsorganisaties?

De minister is duidelijk: ook dat valt onder het normale inzagerecht van democratisch verkozen gemeenteraadsleden.

Het is nog maar eens de bevestiging hoe de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid omgaat met de oppositie. Bovendien kiest deze meerderheid ervoor om heel wat activiteiten te onttrekken aan de gemeenteraad en af te staan aan deze AGB‘s.
De stad Sint-Truiden beschikt over drie AGB‘s: voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), Truparc en Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI).”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.