Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): het vervolg

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement vond op woensdag 19 oktober 2022 een gedachtewisseling plaats met Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns over het nieuwe GLB.
De vorige versie kreeg heel wat kritiek vanuit de Europese Unie (EU).
Zal het nieuwe Vlaamse plan voldoen voor de EU? Afwachten.

“Het was een rare vergadering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In plaats dat we een presentatie kregen van de wijzigingen ten aanzien van de eerste versie kregen we een nieuw plan zonder aanduiding van wat al dan niet gewijzigd was. Zo wordt vergelijken natuurlijk moeilijk.

Momenteel lopen de besprekingen nog tussen de Europese Commissie (EU) en Vlaanderen over de definitieve tekst.
Wanneer zal er een akkoord zijn?

De opmerkingen op de eerste editie waren niet niks: te weinig echte vergroening, een onvoldoende link tussen klimaat en voedselzekerheid en een gebrek aan visie. Bovendien waren er heel wat vragen vanuit de natuurorganisaties. Hoe is daarop ingespeeld?
Heel wat landen hebben opmerkingen gekregen over hun oorspronkelijke versies, maar die waren eerder technisch.
Voor Vlaanderen gaat het over belangrijke inhoudelijke bemerkingen.

Waarom denkt de minister dat dit nieuwe Vlaamse GLB wel de Europese toets zal doorstaan?
Zijn daarin de adviezen, suggesties en/of bemerkingen van het openbaar onderzoek verwerkt?
Wat is de verdere procedure en de verdere timing?
Is er voldoende samenwerking en wisselwerking tussen de departementen Landbouw en Omgeving bij de totstandkoming van dit GLB?

Buiten de hoger aangehaalde fundamentele vragen, stelde ik er een aantal punctuele en/of maakte ik opmerkingen en/of deed suggesties.
-Zijn er aanpassingen als gevolg van de situatie tussen Oekraïne en Rusland?
Diverse landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Italië, hebben daar alleszins rekening mee gehouden.
-De minister kiest weer voor de factor vrijwilligheid. Waarom toch zo ‘een angst’ om bepaalde maatregelen op te leggen?
-Er worden heel wat middelen voorzien voor nieuwe beheersovereenkomsten. Maar zullen die gepaard gaan met voldoende handhaving door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)?
-Een goede zaak is dat er financiële middelen zullen uitgetrokken worden voor het uitwerken van een dierenwelzijnslabel.
-Zullen de mogelijkheden in het kader van ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale’ (LEADER) voor plattelandsbeleidsbeleid meer gecoördineerd en geïntegreerd aangepakt worden, zoals gevraagd aan en toegezegd door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir?
-Hoe zit het met de bio landbouw? Is er voldoende ambitie?
-Zijn er middelen voorzien voor de problemen in de fruitteelt in het algemeen en de appelsector in het bijzonder?
-Is het beloofde geld voor kuddebewakingshonden ‘tegen’ de wolf ingeschreven?
-De opmerking inzake regelneverij vanuit de EU begrijp ik enigszins, maar ze moet wel geplaatst worden tegenover de hoeveelheid geld, die ertegenover staat.

Conclusie: op basis van de verkregen informatie, heb ik de indruk dat dit GLB andermaal niet bijdraagt tot een wezenlijke aanpassing van het Vlaamse landbouwbeleid, hetgeen nochtans noodzakelijk is. En wat de EU vraagt.”