Geen Vlaams onderwijsgeld voor Kind & Taal vzw

Dat bleek bij een mondelinge vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams parlement aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) op donderdag 20 oktober 2022.

“Kind & Taal vzw is een Limburgs project van gezinsondersteuning en taaltraining voor kwetsbare gezinnen”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Wegens stopzetting van Europese subsidies dreigt het project te moeten verdwijnen ondanks de gunstige resultaten.

Ik vroeg minister Ben Weyts of Vlaanderen niet bereid zou zijn om vanuit de onderwijsbegroting financieel tussen te komen, omdat de cijfers qua taalachterstand in de scholen hoger liggen in Limburg dan in de rest van Vlaanderen.

Zijn antwoord is neen.
Enerzijds omdat het eerder een welzijnsproject dan een onderwijsproject betreft, anderzijds omdat de algemene Vlaamse maatregelen zouden moeten volstaan voor de doelgroep van de gezinnen en de kinderen.
Spijtig!

Ik zal dan maar dezelfde vraag stellen aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.(1)

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (2)