juli 2022

S-Plus in Sint-Truiden

“De socialistische seniorenorganisatie S-Plus heeft een bloeiende afdeling in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De komende maanden staan er weer heel wat activiteiten op het programma.

De waarheid over de belastingopbrengsten op de eroshuizen

Het cd&v-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen slaagt er maar niet in nog belastingen te heffen op de eroshuizen op het grondgebied van Sint-Truiden (vooral op de Chaussée de L’Amour in Brustem).

Ze hebben al een aantal keren het originele belastingreglement dat ik als burgemeester in 1996 ingevoerd heb, proberen aan te passen. Maar ze zijn steeds teruggefloten door de hogere overheid”, zegt VOORUIT gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Onvoorstelbaar! Wat een gepruts.

Stad Sint-Truiden moet domein Terbiest WEL kopen

Na een mislukte poging vorig jaar doet GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw een oproep om het domein Terbiest in Sint-Truiden publiek te verkopen.

Het cd&v-Open Vld-N-VA laat opnieuw weten via schepen Jelle Engelbosch (N-VA) dat de stad Sint-Truiden geen interesse heeft om het gebied aan te kopen (1).

Spijtig, VOORUIT en ikzelf hebben daar een ander idee over”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Politiek is vooruitzien en met het toenemend klimaatprobleem - zie de huidige hitte! - is het belangrijk om groene eilanden te behouden en te koesteren. En laat Terbiest nu net zo een groene long zijn.

Meer geld (van de overheid) voor sport?

“Als het van mij afhangt wel, alleszins voor de echte sport, de ‘sport in de breedte’.
Niet voor de professionele sporten, waar miljoenen euro’s in omgaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Stad Sint-Truiden moet lokale voedselbanken ondersteunen

“De stad Sint-Truiden moet met alle mogelijke middelen de lokale voedselbanken ondersteunen, ook qua huisvesting”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het is in feite wraakroepend dat er nog voedselbanken moeten bestaan in één van de meest welvarendste regio’s in de wereld, wat Vlaanderen toch is. Maar het is spijtig genoeg de trieste realiteit.
Er is geld en rijkdom genoeg om de armoede uit te schakelen, maar er is de ongelijke verdeling
.

Rune Janssens (nu) op bezoek in het Vlaams parlement

Op woensdag 13 juli 2022 werd ik vergezeld naar en in het Vlaams parlement door Rune Janssens, sinds dit jaar afgestudeerd aan de richting Latijn-Moderne Talen van de Katholieke Centrum Scholen (KCST).

Het is niet de eerste maal dat Rune mij volgt. Ook toen ik gedeputeerde van de provincie Limburg was, is hij al eens bij mij op bezoek geweest.

Verslaafd

Ja, ik ben verslaafd aan de politiek.

Zelfs tijdens het verlof kan ik niet zonder.

Bezoek de tentoonstelling Be-le-vingen

Het initiatief van de vzw Kunst Groen ‘Be-le-vingen’ (in de deelgemeente Bevingen, Sint-Truiden) loopt nog tot zondag 25 september 2022.

Maak zeker van de zomerperiode gebruik om de tentoonstelling nog eens te bezoeken indien u dat nog niet gedaan hebt”, zegt voorzitter Ludwig Vandenhove.
“Als u de natuurwandeling in Straeten (Bevingen) en in de vallei van de Cicindria doet, kan u kennismaken met actuele kunst, ingeplant in het landschap.”

Zuinig zijn met niet verkozen ministers

Journaliste Hadja Lahbib van de Mouvement Réformateur (MR) is de nieuwe federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
Niets bijzonder aan, behalve dat het (weer) gaat over een minister, die niet op een verkiezingslijst is verschenen en bijgevolg niet verkozen is. (1)

De overheid - de politiek - kan niet alles oplossen

“De overheid, lees de politiek, kan niet alles oplossen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Burgers moeten dat begrijpen en zelf (een zekere) verantwoordelijkheid aan de dag leggen.
Hoe dikwijls heb ik dat al niet gezegd en geschreven?

Ook in Sint-Truiden een stijgend tekort aan sociale en betaalbare woningen

“Dat blijkt uit de analyse van de vzw Studiecentrum Willy Claes van de meest recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Eind 2021 zijn 1 628 Sint-Truidense gezinnen op zoek naar een sociale woning binnen of buiten de gemeente en 1 238 gezinnen wachten op een sociale woning in Sint-Truiden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De cijfers stijgen elk jaar.

Wat we zelf doen, doen we NIET beter

De Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld zegt vaak bepaalde dossiers niet te kunnen aanpakken, omdat ze niet bevoegd zijn.

Pure onzin!
In heel wat beleidsdomeinen, waar ze expliciet bevoegd voor zijn, doen zich net grote problemen voor (bijvoorbeeld voldoende betaalbare woningen; leerkrachtentekort; een degelijk openbaar vervoer).

Vlaanderen zou zich beter focussen op de domeinen, waarover ze alles te zeggen hebben in plaats van ‘te zagen’ over een verdere staatshervorming.  

Intendant Piet Vanthemsche over de stikstofproblematiek

Op woensdag 13 juli 2022 vond in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een gedachtewisseling plaats met intendant Piet Vanthemsche over de stikstofproblematiek in het algemeen en in het Turnhouts Vennengebied in het bijzonder.
Piet Vanthemsche, ex-voorzitter van de Boerenbond (BB), werd door de Vlaamse regering aangeduid -voorlopig tot eind 2022, maar verlengbaar- als intendant om een plan uit te tekenen voor het Turnhouts Vennengebied.

Pagina's