juli 2022

Nieuwsbrief nr. 145

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Motie rond de trambus unaniem goedgekeurd

Groen en VOORUIT hebben samen een motie ingediend in het Vlaams parlement ‘tot onderzoek door het Rekenhof naar de besluitvorming en onderbouwing van de keuze voor een trambus in het kader van het Spartacusproject’.

De bedoeling van de door ons ingediende motie is om aan het Rekenhof te vragen om de keuze van de Vlaamse regering voor de trambus te kaderen binnen het gehele Spartacusproject en het globale Limburgse mobiliteitsvraagstuk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburg moet ontwrichte zone blijven

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 13 juli 2022.

“De werkgeversorganisatie VOKA stelt voor om de erkenning van Limburg als ontwrichte zone gedurende 24 maanden te verlengen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. (1)
“Als VOORUIT en zeker vanuit Limburg steunen wij die vraag.

Doorlichting Vlaamse begroting 2022 door de SERV

Op dinsdag 12 juli 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement de jaarlijkse bespreking plaats van de analyse door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van de begrotingsvooruitzichten van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT.

De natuur en de mens

Als de natuur verdwijnt, verdwijnt uiteindelijk ook de mens. Wij zijn afhankelijk van de natuur en niet omgekeerd. De natuur kan perfect zonder ons, wij daarentegen kunnen niet zonder haar.

Tekort aan sociale en betaalbare woningen blijft stijgen

“Dat blijkt uit de recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die de vzw Studiecentrum Willy Claes analyseerde”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In Vlaanderen is er sprake van een stijging van 169 096 kandidaat-huurders eind 2020 naar 182 436 aan het einde van 2021 of een toename met om en bij de 8%.
In Limburg stonden er nog 19 825 gezinnen op de wachtlijst eind 2020, eind 2021 is dat aantal aangegroeid tot 21 256 of plus 7%.

Welke kant van de geschiedenis?

Het is in de politiek niet altijd gemakkelijk om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan.
Veel tegenwind is dan uw lot.

Nemen we de huidige stilstofproblematiek en de toekomst van de Vlaamse landbouw als actueel voorbeeld.

Nieuwsbrief nr. 144

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Wie gelooft die mensen nog?

“Ik heb het over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering (N-VA, cd&v en Open Vld) en De Lijn voor 2023-2027” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij betekent deze beheersovereenkomst geenszins een nieuwe toekomst voor De Lijn, maar gewoon een verdere afbouw.

Spreekt minister Zuhal Demir de waarheid?

Waar gaat het over?
Vlaams minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft in de pers een aantal verklaringen gedaan over de varkensproductie in Vlaanderen.

Samengevat en parafraserend: er moet een andere landbouwpolitiek komen, ook in de varkenssector. En zij heeft een aantal cijfers genoemd.

“Uiteraard hangt dit samen met heel het debat over de stikstofproblematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer aandacht voor de Tumulus in Brustem

Inwoners van Brustem  (deelgemeente van Sint-Truiden) maken zich zorgen over de toestand van de Tumulus.
Zij stellen zich vooral vragen over de eigendomstoestand en wat de plannen ermee zijn.

De Tumulus is een beschermd monument en is een beschermd stads- of dorpsgezicht  - ‘Tumulus op het Tomveld met omgeving’ -  sedert dinsdag 13 maart 1979”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Goede mobiliteit is ook belangrijk voor senioren

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove stelde een schriftelijke vraag aan zowel viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v), als aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) over het aantal rijbewijzen dat wordt ingetrokken om medische redenen en welke specifieke initiatieven rond rijvaardigheid in functie van de leeftijd genomen worden.

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld

Hoever staat het met de uitvoering van het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld?
Is er een evaluatie voorzien en tegen welk tijdstip?
Nemen de diverse Vlaamse ministers de door hun geformuleerde beleidsdoelstellingen binnen hun bevoegdheid ernstig?

Ik stelde hierover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's