juli 2022

De collectieve herinnering

Zij is pas echt onbetrouwbaar. Zeker als ze een officieel kleedje draagt. Doorgaans is het een hoerentenue. Duur en doelbewust manipulerend. In weerwil van haar pretenties eert de officiële herdenkingsindustrie nooit het verleden zoals het was

Verslag Rune (Janssens)

“Rune Janssens heeft een verslag gemaakt over zijn bezoek aan het Vlaams parlement op woensdag 13 juli 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 147

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Wilde bijen en de biodiversiteit

“Gemeenten kunnen éénvoudig en zonder veel kosten werken aan de biodiversiteit door meer acties voor de bijen te doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Niet alleen honingbijen hebben problemen, ook wilde bijen moeten vechten om te overleven.
Wilde bijen zijn belangrijke bestuivers, niet in het minst voor het fruit. In Haspengouw zouden bijgevolg zeker (nog) meer inspanningen kunnen gedaan worden.

Heeft motorcross nog een toekomst in Vlaanderen?

“Ik word hier regelmatig over aangesproken, zowel door voor-, als door tegenstanders”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dus wat doe je dan?  Een stand van zaken opvragen bij Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) via een schriftelijke parlementaire vraag.

Het blijft onduidelijkheid troef, er is allesbehalve sprake van een echt beleid.

De dichter

Zoals we vóór de vakantie hebben gezien reist de dichter naar de verste uithoeken van de ziel en doet daar verslag van, wat evenveel waarde heeft voor degenen die die afstand niet zelf hebben afgelegd als voor degenen die dat wel hebben gedaan. Intense emoties kan er als waanzin uitzien in de ogen van iemand die zoiets zelf niet kent. 

“Ocharme, de vissen in het stadspark”

“Ja, ocharme de vissen in de vijver op het stadspark”, zeggen VOORUIT gemeenteraadsleden Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

Wat zien die af door de hitte van de laatste weken.

Hoeveel zouden er al gestorven zijn?
Wat met het dierenwelzijn?
Wat met de biodiversiteit?

Hoe populair is metaaldetectie in Vlaanderen?

“Blijkbaar zijn er heel wat personen in Vlaanderen actief als metaaldetectorist.
De populariteit van metaaldetectie neemt nog elk jaar toe”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik wilde wel eens een aantal zaken weten over deze activiteit. Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA).

Wat gaan we nog allemaal krijgen?

“Ik heb het over het sponsorcontract tussen Koninklijke Sint-Truiense Voetbal Vereniging (KSTVV) en de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Neen, dat is geen taak voor de stad.
De stad Sint-Truiden-Truiden zou beter doen wat ze moet doen.

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden (cd&v-Open Vld-N-VA) heeft een sponsorcontract afgesloten met KSTVV.
450 000 euro voor 3 jaar in ruil voor het logo van de stad Sint-Truiden op de truitjes van KSTVV.

Waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers): stand van zaken

“Ik blijf dit dossier opvolgen en blijf er parlementaire vragen over stellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Regelmatig consulteren en informeren de getroffenen mij en ik vind het mijn taak als ‘politieker tussen de mensen’ hen zo goed mogelijk proberen te helpen.

’Animal Rights eist volledige stop veetransporten op hete dagen’

“Ik ben akkoord met Animal Rights vzw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Blijkbaar werkt er toch niets anders: noch de Europese afspraken, noch het Vlaams hitteprotocol zijn vorige week nageleefd bij de extreme, tropische temperaturen.

Animal Rights vzw heeft de proef op de som genomen.
Dieren werden getransporteerd naar slachthuizen in temperaturen boven de 35 graden. (1)

Kernenergie

Het einde van de kernenergie in België is nog niet voor morgen, zelfs niet voor overmorgen

Nieuwsbrief nr. 146

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's