Meer geld (van de overheid) voor sport?

“Als het van mij afhangt wel, alleszins voor de echte sport, de ‘sport in de breedte’.
Niet voor de professionele sporten, waar miljoenen euro’s in omgaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Onlangs heeft de Vlaamse Sportfederatie vzw een dossier opgesteld over de werking van de aangesloten verenigingen.
Uit een impactstudie blijkt dat de georganiseerde sportsector in Vlaanderen goed is voor 1,4 miljoen actieve sporters, een jaarlijkse economische output van 2 miljard euro en een werkgelegenheid van meer dan 6 400 voltijdse werknemers.

De organisatie heeft in die context ook een aantal voorstellen gedaan aan de (Vlaamse) overheid.

Ik stelde een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) of hij al dan niet zal ingaan op bepaalde suggesties, zoals een bepaalde vrijstelling voor het betalen van onroerende voorheffing.
Het antwoord is negatief.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Mathias Diependaele.

  • Zie onder andere ook ‘Nog echte koers!’ van donderdag 23 juli 2015 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.