Stad Sint-Truiden moet lokale voedselbanken ondersteunen

“De stad Sint-Truiden moet met alle mogelijke middelen de lokale voedselbanken ondersteunen, ook qua huisvesting”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het is in feite wraakroepend dat er nog voedselbanken moeten bestaan in één van de meest welvarendste regio’s in de wereld, wat Vlaanderen toch is. Maar het is spijtig genoeg de trieste realiteit.
Er is geld en rijkdom genoeg om de armoede uit te schakelen, maar er is de ongelijke verdeling
.

In feite zouden de diverse overheden zelf moeten instaan voor de aanpak van het armoedeprobleem en zou er geen vrijwilligheid meer moeten/mogen bestaan.
Voor het gemeentelijk niveau gaat dat dan over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s). Maar ook op dat vlak is de realiteit anders.

Dus is het alles samen goed dat er vrijwilligersorganisaties bestaan, die, naast de overheid, ervoor zorgen dat de basisbehoeften van personen en families, die het moeilijk hebben, ingevuld worden.

Uit alle cijfers blijkt dat de groep, die een beroep doet op voedselbanken, actueel nog steeds toeneemt. Onder andere Covid19, de Oekraïnecrisis, de sociaal-economische situatie met de voorthollende inflatie, naast individuele gezinssituaties, zijn hiervan de oorzaken.

In Sint-Truiden zijn er, naast individuen, twee grote(re) organisaties op dat vlak actief: de vzw Sint-Vincentius en de vzw Team Hope.
Het OCMW van Sint-Truiden verwijst heel wat personen en gezinnen door naar beide instanties. Het is dan ook logisch dat datzelfde OCMW hen ondersteunt.

De vzw Team Hope moeten kortelings hun huidige locatie verlaten, omdat het pand verkocht is aan een andere eigenaar.

Indertijd heeft de toenmalige meerderheid met mij als burgemeester gezorgd voor een nieuwe en degelijke huisvesting voor vzw Sint-Vincentius op de huidige locatie. Wij vinden als VOORUIT dat de actuele cd&v-Open Vld-N-VA dat nu eveneens moet doen voor de vzw Team Hope.

Beleid is een kwestie van prioriteiten stellen. Voor VOORUIT is het aanpakken van het armoedeprobleem, ook lokaal, een beleidsprioriteit.”