Stad Sint-Truiden moet domein Terbiest WEL kopen

Na een mislukte poging vorig jaar doet GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw een oproep om het domein Terbiest in Sint-Truiden publiek te verkopen.

Het cd&v-Open Vld-N-VA laat andermaal weten via schepen Jelle Engelbosch (N-VA) dat de stad Sint-Truiden geen interesse heeft om het gebied aan te kopen (1).

Spijtig, VOORUIT en ikzelf hebben daar een ander idee over”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Politiek is vooruitzien en met het toenemend klimaatprobleem - zie de huidige hitte! - is het belangrijk om groene eilanden te behouden en te koesteren. En laat Terbiest nu net zo een groene long zijn.

Overheden, ook lokale, zullen moeten inzien dat net zulke locaties langetermijninvesteringen zijn.
Op de private sector zullen we niet moeten rekenen om aandacht te hebben voor zulke projecten in het kader van het klimaat en de biodiversiteit.
Privékopers zullen wellicht eerder geïnteresseerd zijn om het gebied te verkavelen.

Ik ben er zelfs van overtuigd dat we binnen een bepaalde periode zelfs gebouwen in centra gaan inruilen om daar groene ruimtes en koelte eilanden mogelijk te maken.

Voor alle duidelijkheid: mij gaat het over Terbiest niet in de eerste plaats over de restauratie van het kasteel, wel over de open groene ruimte en de mogelijkheid om de verenigingen, die er nu gehuisvest zijn op termijn een degelijk onderkomen te bezorgen.
Een park met visvijver aan de rand van de stad met het verenigingsleven dat instaat voor de sociale controle.
Waarom niet het park koppelen aan een vorm van stadslandbouw?
Waarom geen procedure inzetten om het kasteel of gedeelten te laten declasseren?

  

De stad Sint-Truiden heeft nu een alternatief voorgesteld om een aantal verenigingen te vestigen op de site Hemelrijk in de deelgemeente Brustem.
Als VOORUIT geloven wij niet in dat project.
Voor ons is dat de betrokken verenigingen een rad voor de ogen draaien om tijd te winnen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. (2)

Op het domein Terbiest kan veel meer planmatig en op termijn gewerkt worden voor de huisvesting van de verenigingen dan in Brustem.
Akkoord dat de huisvesting er nu soms verouderd is, maar met een aangepast subsidiereglement voor de er gevestigde verenigingen, waarbij zij zelf bouwheer zijn in plaats van de stad Sint-Truiden, kan er heel wat geld uitgespaard worden.
Het project Hemelrijk zou in totaal 6 miljoen euro, exclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), kosten.
Ik ben ervan overtuigd dat voor dit bedrag het domein Terbiest kan aangekocht worden en dat alle er gevestigde verenigingen er dan terecht blijven kunnen na een grondige aanpak en renovatie van de gebouwen. Bovendien is er daar voldoende parking, zal er geen overlast zijn voor de buurt en kunnen alle verenigingen hun eigen cafetaria houden, hetgeen belangrijk is voor hun inkomsten.
Er zou tenminste een prognose en een objectieve kosten -batenanalyse moeten gemaakt worden.

Politiek is keuzes maken en is vooruitzien. Maar dat is niet altijd besteed aan de cd&v-Open Vld-N-VA meerderheid.”

  • Foto: pro.g-o.be.