Wilde bijen en de biodiversiteit

“Gemeenten kunnen éénvoudig en zonder veel kosten werken aan de biodiversiteit door meer acties voor de bijen te doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Niet alleen honingbijen hebben problemen, ook wilde bijen moeten vechten om te overleven.
Wilde bijen zijn belangrijke bestuivers, niet in het minst voor het fruit. In Haspengouw zouden bijgevolg zeker (nog) meer inspanningen kunnen gedaan worden.

Waarom niet in verschillende groene ruimten, in het centrum en in de deelgemeenten van Sint-Truiden, bijenkasten plaatsen? Ik heb dat bijvoorbeeld ook enkele weken geleden bij een bezoek aan Londen met Sonja en de nichtjes Charlotte en Estée gezien.
Je kan daar bijenkasten terugvinden in alle openbare parken.

Wilde bijen lenen zich eveneens goed tot laagdrempelige educatieve activiteiten.
Het is perfect mogelijk bijenkasten te koppelen aan publieke groene ruimten in de nabijheid van scholen.

In mijn periode als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heb ik diverse projecten ondernomen rond wilde bijen, waarbij de gemeenten ondersteund werden om lokale initiatieven op te zetten. Zo heb ik in 2016 een zogeheten ‘toolbox’ aangereikt aan de gemeentebesturen om meer locaties te kunnen creëren om bijen te laten gedijen. Bovendien is er toen per gemeente een lokale bijenactie uitgetekend op een plaats door de gemeente zelf uitgekozen.

Waar wacht de stad Sint-Truiden op?  Veel materiaal is voorhanden om een heus bijenplan op te zetten.”