’Animal Rights eist volledige stop veetransporten op hete dagen’

“Ik ben akkoord met Animal Rights vzw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Blijkbaar werkt er toch niets anders: noch de Europese afspraken, noch het Vlaams hitteprotocol zijn vorige week nageleefd bij de extreme, tropische temperaturen.

Animal Rights vzw heeft de proef op de som genomen.
Dieren werden getransporteerd naar slachthuizen in temperaturen boven de 35 graden. (1)

Dit is onverantwoord: vanuit het aspect dierenwelzijn, maar ook vanuit het gegeven van de kwaliteit van het vlees, lees de voedselveiligheid.

Het wordt tijd dat er een verbod op dieren- en veetransporten komt in die uitzonderlijke omstandigheden, net zoals voor mensen, kortom, voor alle levende wezens.

Recent heb ik in datzelfde verband nog een mondelinge parlementaire vraag gesteld aan -viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over wantoestanden in varkensstallen.
Zijn antwoord: overleg met zijn Europese Unie (EU)-collega’s en het toekomstig dierenwelzijnslabel.
In de praktijk betekent dat allemaal niets, zoals nu nog maar eens bewezen wordt.

De oplossing: een strikt hitteprotocol, controles en handhaving en streng -financieel! -optreden bij overtredingen.

Ik zal minister Ben Weyts opnieuw ondervragen over deze kwestie.”

  • Foto: istockphoto.com.