Vlaanderen heeft nood aan een globaal hagenplan

“Hagen, heggen en houtkanten hebben talrijke voordelen voor de natuur en voor de landbouw.
Waarom voert Vlaanderen geen beleid rond deze en andere Kleine Landschapselementen (KLE’s)?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 15 juni 2022 was er een debat in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement omtrent deze problematiek na een parlementaire vraag.

“Hagen, heggen en houtkanten zijn goed voor de biodiversiteit, ze zorgen voor plaagbestrijdingen en bieden bescherming tegen overstromingen en besmettelijke ziektes.
Ze kunnen water en koolstof opslaan, gaan de verspreiding van ammoniak en pesticiden tegen en verlagen de temperatuur in het landschap. Bovendien vormen zij een ideaal middel om natuurverbindingen, zogenaamde groene corridors, te realiseren. Kortom, ze bieden heel wat voordelen voor de natuur en alzo eveneens voor de landbouw”, zegt Ludwig Vandenhove.

De Waalse regering heeft de ambitie om via een globale aanpak ongeveer 4 000 kilometer hagen aan te leggen.
Vlaanderen heeft helemaal geen plan ter zake
.

Blijkbaar maken de Vlaamse landbouwers weinig gebruik van de bestaande subsidiemogelijkheden om hagen en heggen aan te leggen.
Zijn zulke onrechtstreekse subsidies niet interessant genoeg voor de Vlaamse boeren?

Wat is Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) van plan om hieraan te doen?
Komt er een gezamenlijke aanpak samen met Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)?"

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Jo Brouns. (1)