Ludwig Vandenhove wordt gemeenschapssenator voor VOORUIT

Het partijbureau van VOORUIT heeft op maandag 20 juni 2022 unaniem Ludwig Vandenhove aangeduid als gemeenschapssenator in opvolging van Katia Segers.

Het gaat om een onbezoldigde functie, die aangeduid wordt binnen de VOORUIT-fractie van Vlaamse Parlementsleden.

Ludwig Vandenhove was al eens senator van 5 juni 2003 tot en met 2 mei 2007.
Dat was in de periode dat de Senaat nog echt deel uitmaakte van het tweekamerstelsel en de overgrote meerderheid van de federale wetten er moest passeren.
Ludwig was in die periode voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden. Onder zijn voorzitterschap werden onder andere de wetgeving op het gemeentelijk migrantenstemrecht en de camerawet goedgekeurd.

Nu is de Senaat enkel nog de ontmoetingsplaats voor de Gemeenschappen en Gewesten in België.
Sommigen pleiten voor de definitieve afschaffing van de Senaat bij een volgende grondwetswijziging.

Ofwel krijgt de Senaat echt de rol van een vergadering waar Brusselaars, Duitstaligen, Walen en Vlamingen regelmatig samenkomen om problemen uit praten en/of op te lossen, ofwel wordt de Senaat, als hij blijft functioneren zoals nu, inderdaad beter afgeschaft”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de digitale titel van het artikel in Het Belang van Limburg.  (1) (2) (3)