mei 2020

Heropstart zaterdagmarkt na Corona: evalueren

De zaterdagmarkt is afgelopen zaterdag 23 mei 2020 opnieuw opgestart.
Eén gedeelte staat nu op de Grote Markt, een ander gedeelte op de Veemarkt.

Het belangrijkste is dat er terug is kunnen gestart worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Hopelijk kan snel alles opnieuw doorgaan op de Grote Markt onder veilige omstandigheden.
 

De sikhs, even Truiens als de bloesems

Ludwig Vandenhove: “Begin jaren ’90, ik herinner mij nog alsof het gisteren was.
Fruittelers betoogden om de Sikhs naar hier te laten komen, maar bekommerden zich niet om de mensonwaardige toestanden, waarin die personen en gezinnen hier zaten.
Dat was de reden waarom wij toen als SP (huidige sp.a) niet actief aan die betoging deelgenomen hebben.
Het was bij de start van de inmiddels ter ziele gegane Ronde Van Limburg op de Grote Markt.

Schuldbegeleiding is zaak van de overheid

De begeleiding van personen met problemen met schulden, moet een zaak van de overheid blijven.
Hoge armoedecijfers hangen vaak samen met schulden, Covid-19 verergert deze situatie nog”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Jood-zijn

Hun Jood-zijn kwam voort uit zichzelf-zijn, net als hun Amerikaan-zijn. Het was zoals het was, het was een natuurlijk gegeven, even fundamenteel als het hebben van aderen en slagaderen, en ze vertoonden nooit ook maar de minste neiging om het te veranderen of te ontkennen, wat ook de gevolgen mochten zijn.

Nieuwsbrief nr. 34


Tags:

Een andere landbouw, ook voor de varkenssector

Als gevolg van Covid-19 is er ook een overaanbod aan varkens.
De oplossing volgens de sector? Varkensvlees tijdelijk uit de markt halen en opslaan in de hoop op betere afzet en vooral betere prijzen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde er een vraag over aan viceminister-president en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 20 mei 2020.

Verbod op wilde dierenmarkten en op lang afstandsvervoer van dieren

“Vlaanderen moet meer druk uitoefenen voor een internationaal verbod op wilde dierenmarkten en het lang afstandsvervoer van dieren aan banden leggen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove stelde hierover een vraag aan viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 20 mei 2020.

JA voor een Ouderenrechtencommissariaat!

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg op dinsdag 19 mei 2020 minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke in de Commissie welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebesrtrijding over de eventuele oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat.

“Ik kreeg een verassend negatief antwoord: ik ben daar niet voor zei Wouter Beke”, aldus Ludwig Vandenhove.

Besparing proefcentra blijft spijtig genoeg behouden

Viceminister-president en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits heeft eind vorig jaar beslist 6% te besparen op de onderzoekscentra in de land- en tuinbouw. Dat geldt onder andere voor het Proef Centrum Fruit (PCF) in Sint-Truiden.

De natuur doet haar ding

Het zijn wij mensen die er een strijd van maken. Wij zijn een bescheiden onderdeeltje van de natuur, alleen zijn we dat vergeten.

We denken dat wij de baas zijn, dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Daaraan zie je hoezeer veel mensen losgekoppeld zijn geraakt van de natuur, anders zouden ze dat niet denken. Ze menen dat wij ergens op een hoger niveau functioneren, maar dat is niet zo.

Nancy en ma: leve de thuiszorg

“Gezien de gebeurtenissen in de Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT's) als gevolg van Covid-19 zal in de toekomst wellicht meer gebruik gemaakt worden van thuiszorg.
Ik hoop het alleszins”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik ben bijna een pionier van het geloof in de thuiszorg.
Ik heb niet voor niets mijn licentiaatsthesis in de handels- en bestuurswetenschappen -tegenwoordig master- al in 1981 gemaakt rond het thema ‘Thuisgezondheidszorg versus ziekenhuisopname. Een kosten-batenanalyse.’

30 % meer bestaansminimumtrekkers in Sint-Truiden

“De stad Sint-Truiden moet, net zoals in andere gemeenten en steden, zich richten op de zwakste inkomenscategorieën met extra middelen in het kader van Covid-19”, herhaalt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove nog maar eens.

Groene Delle moet groen blijven

“Ik steun het behoud van De Groene Delle als natuurgebied”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Teken de petitie!

Facebook Groene Delle blijft groen --> Via onderstaande link kan je mee ondertekenen:

 

Pagina's