JA voor een Ouderenrechtencommissariaat!

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg op dinsdag 19 mei 2020 minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke in de Commissie welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebesrtrijding over de eventuele oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat.

“Ik kreeg een verassend negatief antwoord: ik ben daar niet voor zei Wouter Beke”, aldus Ludwig Vandenhove.

Maar ik heb wel de indruk dat er mogelijks een meerderheid is in het Vlaams parlement voor het voorstel.
Het Vlaams parlement wil onderzoeken hoe het beleid meer rekening kan houden met de stem van de ouderen.
Dat was alleszins de reactie van Groen, PVDA, CD&V en Vlaams Belang.
Zij pleitten, net als ik, om na de Coronacrisis te bekijken hoe aan het voorstel concreet gestalte kan gegeven worden.

Wouter Beke stond op de rem en verwees naar de werking van de Vlaamse Ouderenraad.
Voor mij is dit niet tegengesteld.
Adviesraden en hulplijnen, zoals de woonzorglijn, werken vaak ad hoc.
De meerwaarde van een Ouderenrechtencommissariaat zou net kunnen zijn dat het proactief op zoek kan gaan naar manieren om een beter beleid voor ouderen te realiseren. Bovendien zou vertrekken vanuit concrete cases daar kunnen toe bijdragen.
We merken het nu in deze Covid-19-tijden nog meer dan anders: de senioren voelen zich geviseerd.
Zorgen dat rechten gerespecteerd worden bij beslissingen op Vlaams niveau is iets anders dan adviezen formuleren. Er is toch ook een Vlaams Kinderrechtencommissariaat en een Vlaamse Jeugdraad.”