Heropstart zaterdagmarkt na Corona: evalueren

De zaterdagmarkt is afgelopen zaterdag 23 mei 2020 opnieuw opgestart.
Eén gedeelte staat nu op de Grote Markt, een ander gedeelte op de Veemarkt.

Het belangrijkste is dat er terug is kunnen gestart worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Hopelijk kan snel alles opnieuw doorgaan op de Grote Markt onder veilige omstandigheden.

Er is natuurlijk minder volk en minder verkoop op de Veemarkt dan op de Grote Markt. Ook de bemerking van collega Pritty Kaur, lid van het Vast Bureau van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), dat er meer marktkramers met vreemde namen op de Veemarkt zouden staan dan op de Grote Markt moet geverifieerd worden.
Een wekelijke switch van de kramen op beide plaatsen zou eerlijker zijn voor de marktkramers, maar minder interessant voor de marktbezoekers. Zij geraken immers snel gewoon om naar de kramen te gaan, waar zij regelmatig kopen, dat is nu éénmaal eigen aan het marktgegeven.

Het is aan het college van burgemeester en schepenen om deze week te evalueren en met alle reacties en suggesties rekening te houden.

Belangrijk is dat zulke verplichte opsplitsing en verschuiving van de zaterdagmarkt gebeurt volgens bepaalde principes, die voor iedereen gelden, ongeacht afkomst, achtergrond, huidskleur of woonplaats.
Wij hebben inmiddels die criteria opgevraagd aan de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website van Het Laatste Nieuws staat. (1)