mei 2020

1 op 10 leerlingen verlaat het middelbaar zonder diploma

Dat blijkt uit de meest recente cijfers (schooljaar 2017-2018) van de onderwijsadministratie over ‘vroegtijdige schoolverlaters’. (1) (2)

Opvolging Corona: goed werk van de Vlaamse Ombudsdienst

Op dinsdag 6 mei 2020 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement een bespreking plaats van het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst en van het aanvullend document rond Corona.

In elke commissie worden telkens die punten uit het jaarverslag en uit het aanvullend document besproken, die er inhoudelijk onder horen.

Groei

De politici die groei als enig mogelijk toekomstmodel presenteren moeten we koudweg dumpen.

Het is net economische groei die onze toekomst kapot maakt en ongelijkheid is het grote issue.

New Social Deal

Sp.a heeft een globaal plan opgesteld om onze samenleving en economie er opnieuw bovenop te krijgen na de Covid-19 crisis: een New Social Deal. (1)

Indien sp.a deelneemt aan de gesprekken voor een federale regering zal dit het basisdocument zijn.
De kern van het plan is SOLIDARITEIT.

“Het is geen kwestie van kiezen tussen een Green New Deal of een New Social Deal.
‘Green’ moet onderdeel zijn van ‘Social’: een klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn (2)”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Evolutie aantal processen-verbaal (PV ’s) departement Omgeving

“Handhaving, of beter vaak het gebrek daaraan, houdt mij sterk bezig”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ook in de uitvoerende mandaten, die ik gehad heb, zoals burgemeester en gedeputeerde, heb ik daar altijd op gehamerd en de daad bij het woord gevoegd.

Ik heb een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het omgevingshandhavingsbeleid gedurende de laatste 10 jaar.
Ik heb de cijfers opgevraagd voor milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

Processen-verbaal ANB gedaald, aanmaningen ANB gestegen

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met het aantal processen-verbaal (PV ’s) en aanmaningen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedurende de laatste tien jaar. Ook vroeg hij naar de evolutie van het personeelsbestand gedurende diezelfde periode.

BTW handgels en mondmaskers naar 6 procent

“Een goede zaak en dankzij PS en sp.a”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ook ik ben hierover aangesproken door apothekers uit Sint-Truiden.

Handhaving

Een goede zaak dat er nu in deze Covid-19-periode veel over handhaving gesproken wordt. En dat burgers lastig zijn ten opzichte van medeburgers, die de volksgezondheid in gevaar brengen.

Ik hoop dat de bevolking even kritisch gaat zijn over te weinig handhaving op vele beleidsdomeinen na Corona.

Maatregelen pro lokale economie in Sint-Truiden: waarom duurt dat zolang?

In andere gemeenten en steden zijn er al van bij het begin van het uitbreken van Covid-19 maatregelen genomen om de lokale economie te ondersteunen. In Sint-Truiden is er echter nog altijd niets.

1 MEI 2020

De Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) Limburg wenst u een aangename en prettige 1 MEI, ook in deze Coronatijd.

Naïviteit

Naïviteit is, net als domheid, een blijvende toestand.

Pagina's