mei 2020

Permanente drijfvuilvangers op waterlopen

Permanente drijfvuilvangers zijn een gedeeltelijke oplossing voor het vele afval en zwerfvuil in water. Daarom stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor dat de Vlaamse regering een meerjarenplan zou opstellen om de Vlaamse waterlopen waar het kan te voorzien van drijfvuilvangers.

Hij heeft hierover een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Een gele brooddoos voor elke senior?

Een gele brooddoos in de frigo met informatie over onder andere je bloedgroep, allergieën en medicatie kan uw leven redden. (1) (2)

Een goed idee”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“De steden Brugge en Gent hebben het initiatief genomen om elke senior zulke  gele brooddoos te bezorgen.

Sp.a Limburg: De Groene Delle, waarom nu beslissen?

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag 15 mei 2020 beslist om 23 hectaren natuurgebied in De Groene Delle in Hasselt op te geven voor industrie.

Onbegrijpelijk en zeker dat dit nu in volle Coronacrisis beslist wordt”, reageren Alain Yzermans en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.
“Andermaal gaat een stuk mooie natuur verloren in Limburg.
De industrielobby heeft het blijkbaar weer gehaald en dan zijn ze, naar de eerste reacties te horen, nog niet tevreden.”

De Groene Delle: ontgoochelend!

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 15 mei 2020 beslist om 23 hectaren natuurgebied in De Groene Delle in Hasselt op te geven voor industrie. (1)

Onbegrijpelijk”, reageert Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a).
Ik heb mij als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur de vorige legislatuur sterk verzet tegen die omzetting.

De industrielobby heeft het blijkbaar weer gehaald.
Andermaal gaat een stuk mooie natuur verloren in Limburg.

Nieuwsbrief nr. 33

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Waarom geen Ouderenrechtencommissariaat?

Ik deel de mening van Johan Leman dat ouderenrechten hoger op de politieke agenda moeten. (1)
Ik steun de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat naar het voorbeeld van een Kinderrechtencommissariaat.

Ludwig Vandenhove in ‘La Colombophilie Belge’

Ludwig Vandenhove staat in het mei -nummer van ‘La Colombophilie Belge’, een maandelijks internationaal duivenmagazine.

Titel van het artikel: ‘Duivensport -verlies (reis)duiven door toedoen van roofvogels’. (1)

Open doel

Als je deze kans nu verspeelt als sociaaldemocraat of anderszins progressief politicus, dan weet ik echt niet wanneer het wél zal lukken. De bal ligt voor open doel

Andere aanpak van bejaardenzorg is nodig

Dat zeggen sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Uit een analyse van de sterftecijfers blijkt dat driekwart van de Coronadoden rusthuisbewoners zijnBovendien is Limburg het zwaarst getroffen” (1) (2), zegt Ludwig Vandenhove.
 

Duurzaam alternatief voor zoogkoeienpremie

“Op alle vlakken moet er binnen de landbouw ingezet worden op milieu- en klimaatvriendelijkheid”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Vandaar mijn vraag aan Viceminister- president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 13 mei 2020 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid  in verband met de plannen voor de uitfasering van gekoppelde inkomenssteun voor veehouders tegen 2027. Dat staat zo in het Vlaams regeerakkoord.

Landbouw: meer aandacht voor milieu en klimaat

“Europese en Vlaamse landbouwsubsidies moeten meer gekoppeld worden aan maatregelen voor het milieu en het klimaat”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove zei dat op woensdag 13 mei 2020 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.
Hij stelde hierover een tweetal vragen aan Viceminister-president en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits

Tante en mijn moeder

Het persoonlijke kortverhaal van mijn tante en mijn moeder in deze Covid-19 tijden.
Met mogelijke beleidsaanbevelingen.

Tante Iréne is 97 en verblijft in het Rust -en Verzorgingstehuis Villa Rosa in Sint-Truiden.
Mijn moeder is 92 en woont nog alleen thuis.

Aanpak klimaatcrisis = aanpak Covid-19?

We moeten anders gaan leven.
Vaak wordt daarbij een vergelijking gemaakt tussen wat nodig is voor de aanpak van Corona en de aanpak van de klimaatcrisis. Terecht!

Maar opletten dat de mensen niet denken dat de kwaliteit van het leven achteruit gaat omwille van klimaatmaatregelen, zoals nu met minder familiaal en sociaal contact.
Het leven gaat net kwalitatiever worden.

Pagina's