De sikhs, even Truiens als de bloesems

Dat is de titel van een artikel in Het Laatste Nieuws, waar Ludwig Vandenhove als gewezen burgemeester van Sint-Truiden uitgebreid aan het woord komt. (1)

Ludwig Vandenhove: “Begin jaren ’90, ik herinner mij nog alsof het gisteren was.
Fruittelers betoogden om de Sikhs naar hier te laten komen, maar bekommerden zich niet om de mensonwaardige toestanden, waarin die personen en gezinnen hier zaten.
Dat was de reden waarom wij toen als SP (huidige sp.a) niet actief aan die betoging deelgenomen hebben.
Het was bij de start van de inmiddels ter ziele gegane Ronde Van Limburg op de Grote Markt.

Het voorbeeld bij uitstek waren de kippestallen in Bevingen: in een vroegere kippenstal werden Sikh ’s gehuisvest.
Toen ik burgemeester werd, heb ik zo snel mogelijk die kippenstal gesloten en gezorgd dat alle personen en gezinnen, die er verbleven, een degelijk alternatief hadden.
Het heeft dan nog een hele tijd geduurd vooraleer er decretale bepalingen kwamen om die ‘nieuwe’ fruitplukkers serieus te huisvesten.

Ik vind het nog altijd één van mijn grootste realisaties als burgemeester dat ik er relatief snel in geslaagd ben de negatieve sfeer in onze stad om te keren na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994.
Dat heeft er stek toe bijgedragen dat de vestiging van het asielcentrum in Sint-Truiden in vrij serene omstandigheden is kunnen gebeuren.

Ik heb het al vaak gezegd, in heel België en Vlaanderen: Sikhs zijn een voorbeeld qua integratie, zeker in Haspengouw en Sint-Truiden. Ze zijn ook erg ondernemend en dat maakt dat onze inwoners er anders tegenover staan dan tegenover andere nationaliteiten: het zijn ‘geen profiteurs’.

Het gegeven van het samentroepen rond nachtwinkels is een algemeen fenomeen en heeft niet zozeer iets te maken met Sikhs.
Onze maatschappij is dermate geëvolueerd dat burgers blijkbaar behoefte hebben om dan en nacht naar een winkel te kunnen gaan.
De Sikhs en achteraf andere nationaliteiten zijn in dat ‘commerciële gat’ gesprongen. Waarom? Omdat Belgen dat niet wilden/willen doen, dat blijkt ook in andere Belgische gemeenten en steden en zelfs internationaal.

Ik ken die kritiek van dat samentroepen van de andere handelaars en handelaarsverenigingen en heb hieromtrent vaak overleg gepleegd.
Dat heeft ertoe geleid dat de allochtone winkeleigenaars zich zijn gaan schikken naar onze eigen normen, hetgeen de kwaliteit binnen en buiten de winkels sterk verbeterd heeft. Bovendien leven wij in een vrije markt en verkopen en verhuren eigenaars (meestal eigen inwoners) hun panden aan diegenen, die er meest willen voor betalen.

De geschiedenis van de Sikhs is bijzonder actueel met het huidige, bijna structurele tekort aan arbeidskrachten in de landbouw – en fruitsector.
Nu zijn er nog Polen, Roemenen, Bulgaren, etc., maar naarmate de levensstandaard in de Europese Unie (EU) -gelukkig- vooruitgaat, gaan die minder en minder naar hier afzakken om seizoensarbeid te verrichten.
Zullen we dan opnieuw een beroep moeten doen op niet-Europeanen met alle gevolgen van dien?
Het is een probleem dat de landbouworganisaties en de politiek (voorlopig) voor zich uitschuiven.”

Hieronder vindt u het integrale artikel.