mei 2010

Dames Handbal Sint-Truiden officieel gehuldigd!

De dames van Handbal (HB) Sint-Truiden, die op paasmaandag de beker van België gewonnen hebben tegen Initia Hasselt, werden op zaterdag 15 mei 2010 officieel gehuldigd door het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Uitspraak: "De Canvascollectie is een schitterend initiatief!"

Ik vind het initiatief van ‘de Canvascollectie’ schitterend.
Zie de website http://canvascollectie.canvas.be/.

Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2009 voor!

“Wij blijven een veilige politiezone en voorloper in België en Vlaanderen op het vlak van het integrale veiligheidsbeleid.”

Uitspraak: "Oproepen om niet te gaan stemmen: zwaar straffen!"

Ik vind het onverantwoord dat sommigen, vooral bekende Vlamingen, zoals Stijn Meuris, oproepen om niet te gaan stemmen bij de komende federale parlementsverkiezingen van zondag 13 juni 2010.

Ludwig Vandenhove kandidaat bij de parlementsverkiezingen op zondag 13 juni 2010!

Ludwig Vandenhove is tijdens het Limburgs sp.a-congres op vrijdag 7 mei 2010 aangeduid als 3e effectieve kandidaat voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Uitspraak: "Ontluizen!"

Als journalisten een tijd op een ministerieel kabinet gaan werken, mogen ze zomaar niet, bijvoorbeeld bij het einde van de regering of bij ontslag, onmiddellijk opnieuw aan de slag gaan op hun redactie, zeker niet als het om de openbare omroep Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) gaat.
Zij moeten dan een periode ‘ontluizen’.

11e internationale militaire Taptoe in Sint-Truiden!

Op woensdag 2 juni 2010 vanaf 19.30 uur gaat voor de 11e keer de internationale militaire Taptoe door op de Grote Markt in Sint-Truiden.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

‘Autoluwe schooldag’/’Dag van de jonge fietser’ andermaal groot succes!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden namen, onder impuls van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove, naar jaarlijkse traditie deel aan de Limburgse ‘Velodroomweek’, voorheen de ‘Week van de zwakke weggebruiker’, die dit jaar plaatsvond van maandag 3 mei 2010 tot en met vrijdag 7 mei 2010.

‘Sappig verteld. Het verhaal achter de fruitteelt in Haspengouw.’

Dit is de titel van de recente publicatie van Erfgoedcel Sint-Truiden in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en Toerisme Sint-Truiden.

‘Over rozen’

Naar aanleiding van de 125e verjaardag van de partij geeft sp.a een stripverhaal uit van de hand van Simon Spruyt.

Parlement laten beslissen over buitenlandse missies!

België is een van de weinige lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) waar de regering beslist over het zenden van militairen naar het buitenland om aan bepaalde missies deel te nemen zonder debat in en/of betrokkenheid van het parlement.

In orconde der waerheyt...

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2010 en in het verlengde van de tentoonstelling ‘In orconde der waerheyt …De oorkonden van de armengulde van de Heilig-Grafparochie, 1400-1650’ bracht de erfgoedcel van Sint-Truiden een gelijknamige publicatie uit van de hand van rijksarchivaris Rombout Nijssen.

Pagina's