11e internationale militaire Taptoe in Sint-Truiden!

Op woensdag 2 juni 2010 vanaf 19.30 uur gaat voor de 11e keer de internationale militaire Taptoe door op de Grote Markt in Sint-Truiden.

“Een uniek evenement in het historisch kader van onze Grote Markt, na Sint-Niklaas de 2e grootste in België.”, zegt een fiere burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Zonder de medewerking van de militaire basissen van de 1e Wing van Bevekom (Beauvechain) en de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) van de campus Saffraanberg, zouden wij als stad nooit in de mogelijkheid zijn om zo’n internationale militaire Taptoe te organiseren. Het gaat immers om een heel specifiek gebeuren.”

Het programma ziet er als volgt uit:

Presentatie: de heren Johnny Put en Carlo Van Schoenwinkel
Artistieke leiding: Majoor buitendienst (b.d.) Kapelmeester Alain Crepin
Intermezzo: Trompetterkorps van de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen

Voorprogramma 18.45 uur

-Beiaardconcert onder leiding van de heer Noël Reynders
-Verenigde Muziekmaatschappijen van Sint-Truiden, met name: 
  *de Koninklijke Harmonie der Gilde (Sint-Truiden) onder leiding  van de heer Jos Meynen
  *de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid (Aalst) onder leiding van de heer Bart Falize
  *en de Koninklijke Fanfare Sint-Christina (rustem) onder leiding van de heer Peter Liesenborghs

Opening Taptoe 20.00 uur

-Voorstelling van de korpsen
-Nationale volksliederen (Groot-Brittannië - Nederland - Oekraïne - België)
-Overvlucht van een formatie Marchetti SF260 van de 1 Wing - Bevekom (Beauvechain)

Programma

-Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine onder leiding van kapelmeester-oppermeester Bjorn Verschoore

-Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht (Nederland) onder leiding van Adjudant Maarten Pijnenborg

-Het Trompetterskorps van de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen (België) onder leiding van Adjudant Trompet-Majoor Roland De Klippel

-Belgiam Voluntary Pipe Band (België) onder leiding van Adjudant-chef Laurent Brakmeyn

-Youth Motorcycle Display Team (Engeland) onder leiding van de heer Roy Pratt

-Demonstratie orkest van de Armed Forces of Ukraine onder leiding van luitenant-kolonel Ihor Bykovskyy

-Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht (België) onder leiding van luitenant kapelmeester Matty Cilissen

Finale onder leiding van Majoor Kapelmeester Alain Crepin en luitenant kapelmeester Matty Cilissen

Afsluitend vuurwerk 22.30 uur

De opbrengst van deze internationale militaire Taptoe gaat naar een aantal goede doelen, meer bepaald naar de dienstencentra Het Roer (Hasselt), Sint-Gerardus (Diepenbeek) en Ter Engelen (in Maaseik, Bree en Hasselt), naar het dagcentrum ’t Prieeltje (Hakendover-Tienen) en naar de vakantieopvang voor kinderen met een mentale handicap ’t Wolfke van de stad Sint-Truiden.

De kaarten kunnen besteld worden bij Campus Saffraanberg op het telefoonnummer 011-70 22 85 en/of via mail: saffraanberg.pr@mil.be of bij Toerisme Sint-Truiden op het telefoonnummer 011-70 18 18 en/of via mail: info.toerisme@sint-truiden.be.
Kaarten voor de tribune kosten 10,00 EUR in voorverkoop en 13,00 EUR aan de kassa.
Toegang tot de Grote Markt is gratis.

Op woensdag 5 mei 2010 vond de persconferentie plaats rond deze internationale militaire Taptoe.

Hieronder vindt u de integrale toelichting van burgemeester Ludwig Vandenhove tijdens deze persconferentie, waarmee hij onder andere inging op het imago van de stad Sint-Truiden als militairvriendelijke stad en de werking van het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS).

Welkom op de persvoorstelling van de reeds 11e editie van de internationale militaire Taptoe in Sint-Truiden.

De Grote Markt van Sint-Truiden is de ideale locatie en een uniek kader om deze - ondertussen geapprecieerde - traditie van de internationale militaire Taptoe te organiseren.

Deze Taptoe is niet zomaar één van de vele evenementen in Sint-Truiden.
Deze Taptoe is - naast de jaarlijkse overvlucht door een aantal vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht  ter gelegenheid van de viering van de nationale feestdag op 21 juli - het symbool van de goede verstandhouding tussen de militaire overheid en het stadsbestuur van Sint-Truiden. Sint-Truiden heeft dan ook niet voor niets het peterschap van de 1e Trainingswing van de Luchtmacht in Bevekom (Beauvechain) aanvaard bij de verhuizing van Brustem naar Bevekom (Beauvechain)  in november 1996.

Ze zeggen wel eens dat Sint-Truiden de meest militairvriendelijke stad van België is.
Deze titel, of noem het slogan, is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf.
Het is een gezegde dat komt van de vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.

Ondanks het spijtig dichtgaan van de militaire basis in Brustem in 1996, houden wij deze eer als meest militairvriendelijke stad van België hoog.

Dit gebeurt door talrijke initiatieven, zoals de organisatie van deze tweejaarlijkse internationale militaire Taptoe.
Via de goede contacten met de militaire overheid in het algemeen en de militaire basissen in Bevekom (Beauvechain) en Saffraanberg in het bijzonder zijn we erin geslaagd om tot een overeenkomst te komen, waarbij deze internationale militaire Taptoe tweejaarlijks plaatsvindt op onze Grote Markt.
Het unieke kader van onze Grote Markt, met daaraan gekoppeld het eigene van een Taptoe, die een specifiek publiek aantrekt, maakt dat alle kaarten voor dit evenement steeds lang op voorhand uitverkocht zijn.
De 1e Wing van Bevekom (Beauvechain) en de KSOO van de campus Saffraanberg engageren zich om logistiek en materieel mee in te staan voor de organisatie van deze Taptoe, hetgeen financieel gezien heel wat betekent.
Zonder hun medewerking en steun zou de stad Sint-Truiden nooit zo’n internationale militaire Taptoe, nu eenmaal een specifiek evenement, kunnen organiseren.

Zowel qua vrouw-/mankracht, als qua contacten met de diverse muziekkorpsen uit binnen- en buitenland, is het onontbeerlijk dat deze hulp verkregen wordt van de militaire overheid wil een stad zoals Sint-Truiden zo’n internationale Taptoe kunnen organiseren.

Dit engagement vanwege de 1e Wing van Bevekom (Beauvechain) en de KSOO van de campus Saffraanberg verstevigt alleen nog maar de vrienschapsbanden met de stad Sint-Truiden.

Deze internationale militaire Taptoe is inmiddels een echte traditie geworden en tradities moeten in stand gehouden worden.
City-marketing wordt tegenwoordig gekenmerkt door te zoeken naar alsmaar grotere, duurdere en nieuwe activiteiten, maar de traditionele evenementen - die gegarandeerd volk trekken - zijn hierin zeker zo belangrijk.

In deze goede militaire contacten en samenwerking met de militaire overheid kadert ook de verdere uitbouw van het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem in de Abdij (jaarlijks goed voor om en bij de 6000 bezoekers).
Het geeft een goed overzicht van de militaire geschiedenis van de vroegere basis van Brustem en er is nu zelfs het aanbod om in het militair museum van de 1e Wing van Bevekom (Beauvechain) (gevestigd op de basis) één of meerdere panelen en/of voorwerpen tentoon te stellen uit de geschiedenis van de vroegere Luchtmachtbasis van Brustem.
Dit kan de banden alleen maar versterken.

Ook op Saffraanberg is er een dergelijk museum.

Beide musea zijn een bijkomende toeristische troef voor Sint-Truiden. En ja, misschien zelfs een aanrader voor heel wat Truienaren, die ze zelf nog niet bezocht hebben.

Een bezoek waard en de letterlijke veruiterlijking van de goede band tussen de militaire overheid en het stadsbestuur - vooral omwille van de gedeelde financiële en logistieke verantwoordelijkheid voor dit project - is eveneens de Fouga Magister MT03, die sedert vrijdag 13 mei 2008 op de rotonde ter hoogte van het kruispunt N3-N3e staat en een blijvende herinnering aan het stuntteam van de Rode Duivels oproept.
De reünie van de ‘Red Devils’ in Sint-Truiden op zondag 6 september 2009 is in deze context historisch.
Zie de tekst “Reünie Rode Duivels: historisch moment!” van 15 september 2009 op deze website.

Sinds de omvorming van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de KSOO (sedert het academiejaar 2007-2008) - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem - is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen.

Op bepaalde momenten verblijven er niet minder dan 1200 leerlingen/studenten in Saffraanberg.
Dit hoge(re) aantal leerlingen/studenten betekent een uitbreiding van de militaire tewerkstelling, maar voor de stad Sint-Truiden is dit ook (on)rechtstreeks een bijkomende economische troef.
Denken we alleen maar aan het extra clienteel voor middenstand en horeca.
Ik ervaar als burgemeester dat niet alleen de leerlingen en studenten onze stad regelmatig aandoen, maar dat hun ouders en familieleden zich hier ook steeds meer thuis voelen.

Belangrijk te vermelden is tevens het feit dat een stuk van het voormalige militaire domein in Brustem opnieuw door de militairen ingenomen zal worden als oefenterrein voor de KSOO. In 2011-2012 zal hier een heuse schietstand komen, die eveneens gebruikt zal worden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Of: een ideale samenwerking tussen de federale overheidsdienst (FOD) Defensie en de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, zeker in een tijd dat iedereen de mond vol heeft van besparingen en (efficiënte) samenwerking.

In het kader van de aangekondigde legerhervorming - als ze nog doorgaat met de parlementsverkiezingen in zicht - is het de bedoeling om de helikopters uit Bierset over te hevelen naar de 1e Wing van Bevekom (Beauvechain).
Op die manier zal er een jumelage tot stand komen tussen Bevekom (Beauvechain), Borgworm
(die het peterschap heeft over de helikopters, die nu nog in Bierset gestationeerd zijn) en Sint-Truiden (die het peterschap over de militaire basis Bevekom (Beauvechain) al sinds 1996 heeft aanvaard).
De drie burgemeesters zijn al akkoord, het is enkel zoeken naar een officieel moment om het aan te kondigen.
U merkt het: voor sommigen bestaat België nog!

In diezelfde context is er op maandag 3 mei 2010 een nieuwe hindernispiste met internationale en Olympische afmetingen ingehuldigd op de campus Saffraanberg.
Voor de stad Sint-Truiden is dit een heel belangrijk gegeven. Immers, zolang een stad militaire eigendommen op haar grondgebied heeft, biedt dit mogelijkheden wanneer er bepaalde, nieuwe initiatieven vanuit de militaire overheid genomen worden. Met andere woorden, er zal eerder gekozen worden voor die locaties en plaatsen waar al activiteiten en/of eigendommen zijn, dan voor andere. Sint-Truiden heeft hier dus een streep voor!
Hetzelfde geldt voor de hoger aangehaalde toekomstige schietstand.

In deze context is het belangrijk dat er goede contacten zijn zowel met de basis van Bevekom (Beauvechain), als met de KSOO van de campus Saffraanberg.
Deze goede contacten kunnen enkel maar leiden tot activiteiten en evenementen, die de stad Sint-Truiden en de hele regio de nodige uitstraling geven, zowel economisch, als socio-cultureel en/of toeristisch. Dit alles kadert trouwens perfect in mijn visie waarbij het leger zoveel mogelijk moet ‘opengetrokken’ worden naar de burger toe en die ik als (voormalig) voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van volksvertegenwoordigers en als burgemeester ook altijd (heb) verdedig(d).

En in dit verband is het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), een samenwerkingsverband tussen de militaire overheid en de stad Sint-Truiden met twee groeperingen (formeel comité en uitvoerend comité), dat ter gelegenheid van de Taptoe 2006 officieel erkend is door de toenmalige minister van defensie André Flahaut, enorm belangrijk.
Een unicum in België!
Via deze samenwerking is het imago van de stad Sint-Truiden van militairvriendelijke stad nog verhoogd en gelijktijdig komt het leger tegemoet aan de beleidsoptie dat het zich meer op de maatschappij moet richten.

Dat samenwerkingsverband betreft een autonome, feitelijke vereniging, waarvan het patroonschap door de stad Sint-Truiden, onder leiding van burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, wordt waargenomen.
Zoals hoger al aangehaald, is er een formeel en een uitvoerend comité.
Het is het laatste dat het echte werk doet en enkel met gepensioneerde militairen en vrijwilligers werkt.
Proficiat en bedankt hiervoor!

BMS ontwikkelt op geregelde basis specifieke activiteiten, die gericht zijn naar alle actieve en gepensioneerde militairen (ook blauwhelmen, reservisten, …) toe.
Een greep uit het aanbod:
- organisatie van voordrachten (gemiddeld 2 keer per jaar) rond bijvoorbeeld defensie en/of internationale politiek onder de naam 'Militaire Academie' in de historische Academiezaal van de stad
Sint-Truiden
- organisatie van de tweejaarlijkse Taptoe
- aanmaak van een adressenbestand (zo ruim mogelijk draagvlak) van actieve en gepensioneerde
militairen om ze op militaire, vaderlandslievende en andere plechtigheden uit te nodigen
- actieve medewerking aan de bestaande vaderlandslievende plechtigheden
- uitwerking van een structurele band met beide militaire musea in Sint-Truiden
- verruimen van de opendeurdag van de KSOO
- organisatie van reünies
- organisatie van toeristische uitstappen aan Sint-Truiden en militairen, die in Sint-Truiden actief
geweest zijn
- organisatie van fietstochten
- ontwikkeling van specifieke initiatieven naar jongeren en/of scholen
- etc.


BMS heeft een eigen budget, waarvan de inkomsten hoofdzakelijk worden gegenereerd via een jaarlijkse dotatie door het stadsbestuur.
BMS zet soms samenwerkingsverbanden op met andere bestaande comités, zoals bijvoorbeeld het koninklijk stedelijk feestcomité en/of de ‘Boerebloos’.
Dit gebeurde bijvoorbeeld al bij de organisatie van de G-Dag, een dag voor personen met een handicap, opgestart in 2006 door de ‘Boerebloos’.
Dit jaar gaat de G-Dag of Sponsor Action for Families door op woensdag 19 mei 2010.


Tot slot wil ik nog melden dat de opbrengsten van de internationale militaire Taptoe naar goede gewoonte worden besteed aan enkele goede doelen.

Een van de organisaties, die een financiële ondersteuning ontvangen uit de opbrengsten van de Taptoe, is de vakantieopvang 't Wolfke.
Het betreft een vakantieopvang voor kinderen met een handicap - een uniek initiatief voor Vlaanderen en Limburg - georganiseerd door de stedelijke welzijnsdienst van Sint-Truiden.
Namens de welzijnsdienst dank ik de organisatoren hier alvast van harte voor.

Ik hoop u allemaal te ontmoeten op woensdag 2 juni 2010 op de Grote Markt van Sint-Truiden.”