Hasselt geeft het goede voorbeeld

“De stad Hasselt voert een lanceerpremie in voor duurzame initiatieven om hun dagelijkse werking te financieren. (1)
Een goede zaak, net zoals ik gedaan heb met een provinciale subsidie als toenmalig Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu en Klimaat (2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er kunnen heel wat concrete, lokale acties ondernomen worden in het kader van een duurzaam, circulair en/of klimaatbeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld repaircafés, geveltuinen, het opzetten van een fietsbibliotheek, boekenkasten in een buurt, etc. Of originele initiatieven, die tot nu toe nog niet gebeurd zijn. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds het buurt- en samenleven, anderzijds de duurzaamheid en klimaatrobuustheid stimuleren.

Als sp.a hebben we zulke maatregel in Sint-Truiden ook al voorgesteld in het kader van het lokaal klimaatplan.
Zulke projecten kunnen er precies toe bijdragen dat het gemeentelijk klimaatplan meer zou gedragen worden door de bevolking.

Hasselt voorziet tot 5 000 euro ondersteuning via het burgerbudget. Ook kan er een werkingstoelage voorzien worden van maximum 350 euro per jaar.
De premie kan jaarlijks aangevraagd worden.

In Hasselt bestaat er eveneens een burgerbudget, waar wij in Sint-Truiden ook al eens voor gepleit hebben en dat uitdrukkelijk deel uitmaakt van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Al de hier aangehaalde premies kunnen ‘gecumuleerd’ worden. Zo kunnen bestaande buurtcomités, maar ook  buurten, deelgemeenten/wijken of dorpen echt werk maken van een lange termijnwerking.

Waar wacht de stad Sint-Truiden op?

  • (1)Persbericht ‘Lanceerpremie voor duurzame burgerinitiatieven’, stad Hasselt, vrijdag 27 november 2020.