Hoorzittingen rond het Mercosur-handelsakkoord

Naar aanleiding van de Mercosur-resolutie, die ik samen met de sp.a-collega’s Annick Lambrecht en Bruno Tobback heb ingediend in het Vlaams parlement, worden er hoorzittingen georganiseerd.

Mercosur (Mercado Común del Sur): de landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.
De Europese Unie (EU) heeft een handelsakkoord afgesloten met die landen.

“Volgens ons is dit akkoord economisch nadelig voor de Vlaamse landbouwsector. Bovendien is er geen enkele garantie of sanctiemogelijkheid als een aantal voorwaarden niet gerespecteerd worden, bijvoorbeeld qua arbeidsomstandigheden, qua milieu en qua klimaat”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Wij hebben als sp.a, vooral collega Annick Lambrecht, sterk aangedrongen om hoorzittingen te organiseren in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme.”

Op dinsdag 2 maart 2021 werden de eerste sprekers gehoord, bij een volgende sessie komen de vakbonden aan het woord.
Naast de Europese Commissie (EC) waren een aantal industriële (Agoria) en handelsorganisaties (Pharma.be en Federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia)), Flanders Investment & Trade (FIT), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en 11.11.11 vertegenwoordigd.
Ludwig Vandenhove was aanwezig voor de sp.a-fractie.

“Ik stelde een aantal vragen”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De belangrijkste was gericht aan Rupert Schlegelmilch van de EC.
Is hij het ermee eens dat we een politiek protocol moeten toevoegen, die het duurzaamheidshoofdstuk afdwingbaar maakt? Zit de EC op deze lijn en wordt daarmee gewerkt?”.
Het antwoord was duidelijk, maar ontgoochelend: “Niet afdwingbaar, de EU heeft niet als methodiek om zich terug te trekken uit een akkoord door met sancties te dreigen, uit respect voor de landen, waarmee het akkoord afgesloten wordt
.”

Mercosur goedkeuren, bekeken vanuit het beleidsthema landbouw, betekent diametraal ingaan tegen de andere manier van aanpak, die de landbouw in Europa en Vlaanderen net nodig hebben met het oog op de klimaat-, stikstof- en milieuproblematiek.  Bovendien zou het een slecht signaal zijn naar de consument toe om goedkopere producten aan te bieden, die onder slechte omstandigheden gekweekt worden.

Bij de sprekers was de lijn duidelijk: handel en industrie zijn pro, zonder de nadelen (volledig) uit het oog te verliezen, landbouw en ontwikkelingssamenwerking zijn tegen.

Opvallend was dat er eveneens vanuit de meerderheidspartijen heel wat kritische opmerkingen en vragen kwamen.
Benieuwd welke houding ze gaan aannemen als onze sp.a resolutie moet gestemd worden: een consequente houding of enkel lippendienst.

Nog dit: ik was blij nog eens lijfelijk in het halfrond aanwezig te zijn, dat is iets anders dan debatteren voor de personal computer.
Eindelijk nog eens ‘echte politiek’.”