De kwaliteit van onze bodem is te belangrijk

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een rapport van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) over de gesteldheid van onze bodem.

Het rapport behandelt drie thema’s: gezonde bodems voor duurzaam landbeheer in de 21ste eeuw, het belang van de bodem bij een veranderend klimaat en het zich toe eigenen van bodems als een natuurlijk kapitaal.

De kwaliteit van onze bodem is te belangrijk om geen aandacht te besteden aan de resultaten van deze studie”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De bodem is van niemand, de bodem behoort in feite toe aan iedereen, het is een publiek goed. Daarom is het belangrijk om over de kwaliteit ervan te waken.
Wanneer zal er werk gemaakt worden van een echt bodempaspoort, al dan niet gekoppeld aan rechtstreekse inkomenssteun voor landbouwers? Het belonen van landbouwers, die het goed doen in plaats van het bestraffen, die het slecht doen, is ook een vorm van handhaving”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde er een vraag over in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 24 februari 2021 aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)