En maar rond de pot draaien

“Ik heb het over de hoogstamboomgaarden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Enerzijds worden hoogstamboomgaarden door de meeste eigenaars niet meer beschouwd als productief, want anders zouden ze nog bewerkt worden.
Anderzijds kunnen eigenaars en landbouwers niet genieten van financiële middelen in het kader van de zogeheten niet-productieve investeringen voor deze hoogstamboomgaarden
.
Fruitbomen, die niet meer bewerkt worden, zijn voor mij niet-productief.

Waarom geen integraal beleid rond de hoogstamboomgaarden?
Waarom geen dringender acties rond de hoogstamboomgaarden?
Gaat de Vlaamse overheid wachten tot ze allemaal weg zijn?
Waarom altijd maar spreken over meer bomen voor het klimaat en over biodiversiteit en ondertussen hoogstamboomgaarden maar kappen en/of laten verdwijnen?

Ook al heeft Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits weer negatief geantwoord op mijn suggesties, ik zal dit dossier niet laten rusten.
Opgeven, zeker als het voor Haspengouw is, staat niet in mijn woordenboek
.”

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord.
Het was de bedoeling deze vraag mondeling te stellen, maar wegens tijdsgebrek heb ik ze laten omzetten in een schriftelijke vraag.