Mijn stad Sint-Truiden

Aankoop curlinginstallatie door het stadsbestuur van Sint-Truiden

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft, op advies van de vrijwilligers van Senior Aktief, die dit gezien hadden tijdens de jaarlijkse uitstap naar zee in de maand mei, een curlinginstallatie gekocht.
Deze installatie werd officieel in gebruik genomen tijdens de opening van het seniorensportjaar op donderdag 20 januari 2011.

Werken Aquafin in Groot-Gelmen aangepast op vraag van sp.a-Sint-Truiden

Tijdens de informatievergadering, op woensdag 20 oktober 2010 georganiseerd door Aquafin, over de infrastructuurwerken in de deelgemeente Groot-Gelmen, werden er een aantal opmerkingen door de inwoners gemaakt.

Sp.a Sint-Truiden blijft zich verzetten tegen uitbreidingsplannen firma Vanlangenaker Fruit

Sp.a Sint-Truiden blijft zich consequent opstellen tegen de uitbreidingsplannen van de firma Vanlangenaker Fruit in de deelgemeente Gorsem.

Haspengouwse Jaarmarktprijskamp Belgisch Witblauw Ras kan in Sint-Truiden blijven doorgaan!

Op zondag 9 januari 2011 ging voor de 36e maal op de veemarktsite aan de Speelhoflaan de Haspengouwse Jaarmarktprijskamp van het Belgisch Witblauw Ras door.

Sint-Truiden is geen cowboystad!

“Veiligheid is voor mij op de eerste plaats een zaak van de overheid.
De privé-sector kan in mijn visie enkel aanvullend werken.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Nieuwjaarsreceptie sp.a-Sint-Truiden

De sp.a-mandatarissen, mutualiteit de Voorzorg, Animo Haspengouw en het ABVV nodigen iedereen uit op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 16 januari 2011 om 10.30 uur in zaal De Drie Gezusters, Brustem-Dorp 78.

2e geogids Sint-Truiden is een feit!

Op donderdag 18 november 2010 werd de 2e geogids, die ditmaal het centrum van Sint-Truiden belicht - het ‘oorspronkelijke’ Sint-Truiden zonder de randgemeenten, die er na de fusies zijn bijgekomen - officieel voorgesteld.

Nieuwe borden sluikstorten/zwerfvuil in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst, de stad Sint-Truiden  en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken zetten hun strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil verder. Hopelijk kunnen we hierbij ook (blijven) rekenen op de medewerking van de bevolking.”, zegt Ludwig Vandenhove burgemeester en voorzitter van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken.

De vzw Dierenvrienden Sint-Truiden wacht al 2 jaar op antwoord van de minister van Justitie!

Het dierenasiel vzw Dierenvrienden Sint-Truiden werkt al jaren uitstekend samen met het justitiehuis Hasselt en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zodat veroordeelden een bepaalde werkstraf in het dierenasiel kunnen uitvoeren.

Stad Sint-Truiden manifest aanwezig op Europees colloqium rond preventie!

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) vond op woensdag 1 december en donderdag 2 december 2010 in Brussel de ‘Best Practice Conference 2010 - A secure home in a safe community through prevention, community policing and restoration’, georganiseerd door de European Crime Prevention Network (EUCPN), plaats.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden