Boksballen in het centrum van Sint-Truiden!

“De bokssport, in de letterlijke zin van het woord, heb ik nooit beoefend, wel vaak figuurlijk, anders ben je geen echte politicus.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Maar dat is niet de (echte) reden van de boksballen op verschillende plaatsen in het centrum van Sint-Truiden.”

 

Sociale onrust, onzekerheid, vervagen van waarden en normen, onveiligheidsgevoelens, onverdraagzaamheid, racisme,… ze vormen de ideale voedingsbodem voor het ontstaan van fysiek en psychisch geweld.
In vergelijking met andere steden van de omvang van Sint-Truiden hebben wij hier weinig of geen last van. Een reden te meer dus om er preventieve en sensibiliserende acties rond te ondernemen.

 

In het kader van een bewustmakingscampagne rond het voorkomen van geweld is de preventiedienst in de maand oktober gestart met een campagne, die burgers op een doordachte manier sensibiliseert om geen geweld te gebruiken.
De campagne omvat een verrassingsluik dat in het straatbeeld aanwezig is, een informerend luik en een artistiek luik.

Het verrassingsluik bestaat uit een aantal boksballen, die op mysterieuze wijze opduiken op in het oog springende plaatsen in het stadscentrum.
Deze boksballen worden ook echt gebruikt: jongeren willen ze uitproberen.
Zo kunnen ze negatieve energie kwijt door op de boksbal te slaan. De boksballen zijn dus enerzijds een symbool voor geweld en anderzijds een alternatief voor geweld.

 

Het 'mysterie' rond de boksballen wordt opgehelderd voor het grote publiek door bij iedere boksbal een banner te plaatsen met een sprekende slogan: 'Beter op de boksbal slaan dan op de vuist gaan!'.

 

 

 

 

“Negativisme en verzuring zijn spijtig genoeg blijvende elementen in de huidige maatschappij.
De stad Sint-Truiden probeert op een creatieve manier de balans naar het positieve te laten doorwegen.
In het stadcentrum worden affiches opgehangen met tientallen foto’s van grappige/lachende Truienaren.
Mensen uit het dagelijkse leven, herkenbaar en vol levensvreugde met een lach als middel tegen pessimisme en negativisme.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Als afsluiting van de campagne vindt er op vrijdag 24 oktober 2008 een optreden van de rapgroep 'Het Verdikt' in jeugdhuis 'de Resoor' plaats. Deze groep kaart onder andere maatschappelijke problemen zoals ‘zinloos geweld’ in hun songteksten aan.

 

“Dit is de zoveelste campagne, die we als stad doen rond hoffelijkheid in de meest brede betekenis van het woord.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“En ik blijf erin geloven dat dit op termijn de enige oplossing is om terug tot een positieve samenleving te komen.”

 

“En tot slot nog dit: ik blijf een fervente, principiële tegenstander van extreem-rechts en van het Vlaams Belang (voor mij nog altijd Vlaams Blok!).
Hun eerste campagnes werden opgehangen aan bokshandschoenen, ik vecht nu terug op mijn manier!”