Fakkelestafette tussen de verschillende oorlogsmonumenten in Sint-Truiden?

Vermits er minder en minder oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog nog in leven zijn, moeten wij zoeken naar originele initiatieven om deze Tweede Wereldoorlog bij de bevolking, maar vooral bij de jongeren en de kinderen, in herinnering te houden.

Gezien de talrijke oorlogen in de wereld, het terrorisme en de toenemende onverdraagzaamheid ook bij ons, is deze boodschap actueler dan ooit.

 

 

 

“De jaarlijkse fakkelestafette, die onze zusterstad in Weert organiseert naar een aantal Belgische gemeenten en steden enerzijds en de zogeheten fakkeltocht van groep 11 van de Nationale Strijdersbond (NSB), die telkens in de maand oktober plaatsvindt aan de diverse oorlogsmonumenten in Gingelom, Heers en Sint-Truiden anderzijds, hebben mij op een idee gebracht.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vermits het - buiten Brustem en Sint-Truiden - steeds moeilijker is om volk te verzamelen aan de oorlogsmonumenten in de andere deelgemeenten op of rond 11 november (Wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog), zou het misschien een goede suggestie zijn dat wij jongeren in het algemeen en jongeren, die aangesloten zijn bij de Koninklijke Tochtgenoten Atletiekclub Sint-Truiden (TACT) in het bijzonder, zouden vragen om met een fakkel van het één monument naar het andere te lopen, zoals dat het geval is bij de fakkelestafette in Weert.
De nog in leven zijnde oud-strijders, familieleden en andere geïnteresseerden, zouden dan met gemeenschappelijk vervoer kunnen volgen.
Op die manier zouden we het sportieve element kunnen koppelen aan de vaderlandslievende gedachte en vooral de jongeren betrekken bij heel dit gebeuren.
Ik zal dit idee aankaarten bij alle betrokkenen en hoop dat dit de nodige meeval zal kennen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Wij moeten er alles aan doen opdat diegenen, die gesneuveld zijn voor het vaderland en de familieleden en de vele andere mensen, die hieronder geleden hebben, nooit zullen vergeten worden.
De uitdaging is om dit in een origineel, hedendaags kleedje te stoppen.

 

 

Zie ook de tekst 'Fakkelestafette Weert voor de 56e maal in Sint-Truiden!' op deze website.