december 2023

Vlaamse dienst Dierenwelzijn moet zijn werk doen!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Vaak krijgen wij als parlementairen klachten binnen over de Vlaamse dienst Dierenwelzijn”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het gaat dan vooral over het commerciële circuit voor de verkoop van dieren, in mensentaal de broodfok, waar niet streng genoeg tegen opgetreden wordt.

Die broodfok van honden heeft eveneens tot gevolg dat er steeds meer ‘verkeerde honden’ aangeschaft worden door gezinnen en personen. En zo raken de dierenasielen ‘overbevolkt’.

VOORUIT Limburg keurt kieslijsten goed

“Op zondag 10 december 2023 heeft VOORUIT op congressen in de diverse provincies -op Oost Vlaanderen na- de lijsten goedgekeurd voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van volgend jaar (zondag 9 juni 2024)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In Limburg ging het verkiezingscongres door in Watt17 in Heusden-Zolder, Koeltorenlaan 9.

Verkiezingsmemorandums

“Volgend jaar zijn het ‘alle’ verkiezingen: Europees, federaal, Vlaams, provincie en gemeente.
Heel wat organisaties hebben de gewoonte om bij verkiezingen memorandums of prioriteitennota’s op te stellen voor de diverse politieke partijen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Congres ACOD Spoor Limburg 

Op zaterdag 9 december 2023 vond het statutair congres plaats van de Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD) Spoor Limburg.
Locatie: ACOD-gebouw, Koningin Astridlaan 45 in Hasselt.

“Ik was er spreker en ben graag op de uitnodiging van mijn goede kameraad Stefan ’T Jolyn, provinciaal secretaris ACOD Spoor Limburg, ingegaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik blijf geloven in de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA): vakbond, mutualiteit en partij moeten (meer) samenwerken. 

Tags:

De Europese Unie (EU)

Er is geen enkele andere plek ter wereld waar 450 miljoen mensen het gemiddeld zo goed hebben als in de Europese Unie (EU). Je kunt veel kankeren over wat er mis is en de stroperige manier van beslissen, maar wij zijn wel een oase van rust en stabiliteit, met grote welvaart.

Nieuwsbrief nr. 218

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

 

Tags:

Algemeen meerjarenplan (AMJP): vrij dramatisch

“Elke gemeente moet minimaal éénmaal per jaar het AMJP aanpassen aan de realiteit. 
In Sint-Truiden gebeurt dat tijdens de gemeenteraad van maandag 18 of dinsdag 19 december 2023”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. 

“Tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie van dinsdag 5 december 2023 werd al de nodige toelichting gegeven. En wat wij als VOORUIT al lang zeggen, wordt bevestigd.
De toestand van de gemeentefinanciën ziet er slecht uit.

Weer geen fuifbussen in Sint-Truiden

“Het is inmiddels een slechte traditie geworden: Sint-Truiden behoort tot de minderheid van Limburgse gemeenten, die bij nieuwjaarsnacht geen fuifbussen inzet via De Lijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De Lijn organiseert dit jaar opnieuw bij oudejaar feestbussen voor heel Limburg, alleszins voor die gemeenten, die wensen mee te doen.
28 gemeenten participeren, Sint-Truiden andermaal niet.

Bosdoelen en natuurdoelen moeten hand in hand gaan

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 5 december 2023.

“Als VOORUIT vinden wij het goed dat er zoveel mogelijk bijkomend bos wordt aangeplant in Vlaanderen. Maar de vooropgestelde doelstelling van 4 000 hectaren zal wellicht niet gehaald worden”, aldus Ludwig Vandenhove.

Dartstornooi Ludwig Vandenhove

Hou de datum nu reeds vrij!

“Iedereen is van harte welkom om te dartsen, als toeschouwer en/of om iets te drinken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Taal is belangrijk bij het zoeken naar werk

“Alle specialisten zijn het daarover eens”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Waarom doet de Vlaamse regering er dan zo weinig aan?

Werk is één van de belangrijkste hefbomen van integratie. En taal is belangrijk bij de zoektocht naar werk. (1)

Nieuwkomers, die in hun land van herkomst een hogere opleiding genoten hebben, vinden te vaak geen werk dat matcht met hun niveau. Om toch werk te vinden dat bij hen past, willen ze vaak graag nog een opleiding volgen aan een hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen.

”Het geld is op, dus krijgt Brustem geen sportpark”

Dat is de titel van een artikel uit Het Belang van Limburg van dinsdag 5 december 2023.(1)

“Zo zegt de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden ook zelf eens hoe erg het gesteld is met de financiële toestand van de stad”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Anders is het vaak dat de informatie van de oppositie komt en dan wordt die nog al eens in twijfel getrokken.

Fouten

En er zijn van die momenten dat een politicus bereid moet zijn om door het stof te gaan, de tijd te nemen en toe te geven dat zij/hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Enkel op die manier kan de publieke opinie je vergeven. Mensen hebben begrip en compassie voor mensen die fouten maken, iedereen kan uit zijn slof schieten of een onwaarheid zeggen.

Pagina's