Fouten

En er zijn van die momenten dat een politicus bereid moet zijn om door het stof te gaan, de tijd te nemen en toe te geven dat zij/hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Enkel op die manier kan de publieke opinie je vergeven. Mensen hebben begrip en compassie voor mensen die fouten maken, iedereen kan uit zijn slof schieten of een onwaarheid zeggen. (1)(2)
___

  • (1)Jeroen Wils, ‘We moeten milder worden’, LOKAAL, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), maandblad voor de lokale bestuurder, Jaargang 2023, nummer 10, pagina’s 26, 27 en 28.
     
  • (2)Jeroen Wils is journalist en documentatiemaker en richtte Bepublic Group op, een public-relationbureau.
     
  • Foto: Openbaar LinkedIn-profiel Jeroen Wils.