Bosdoelen en natuurdoelen moeten hand in hand gaan

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 5 december 2023.

“Als VOORUIT vinden wij het goed dat er zoveel mogelijk bijkomend bos wordt aangeplant in Vlaanderen. Maar de vooropgestelde doelstelling van 4 000 hectaren zal wellicht niet gehaald worden”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ik ken voorbeelden waarbij speculanten gronden opkopen om de boscompensatiepremie op te strijken, terwijl het gaat om gronden, die al een hoge natuurwaarde hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Zulke praktijk heeft niets met natuurherstel of natuurinrichting te maken.

Is er voldoende afstemming tussen de bosbeheerplannen en de open natuurdoelen?
Moet het premiestelsel voor bebossing niet meer toegankelijker gemaakt worden?
Is het premiestelsel voor bebossing niet soepeler dan andere premies? Zo zijn de beheerpremies voor hoogstamboomgaarden nog steeds niet toegankelijk.
Voor bepaalde premies is een beheerplan nodig, maar de subsidies voor de opmaak ervan zijn afgeschaft.
Moet dat niet herbekeken worden?
 
Onder andere deze vragen stelde ik aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)
___