december 2023

Is multinational INEOS belangrijker dan de Vlaamse boeren?

“Ja, het stikstofdossier.
Komt er nog een beslissing voor de verkiezingen van zondag 9 juni 2024?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

“Misschien”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Veel, zo niet alles zal afhangen van het advies van de Raad van State als reactie op de nieuwe tekst van de Vlaamse N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid.

Prettig kerstfeest!

Tags:

Elke burger een partij?

Nieuwe politieke partijen schieten als paddestoelen uit de grond.
Deze week nog 'Voor U' van Els Ampe (ex Open Vld) en 'Redelijk Rechts' van Dirk Bogaert (ex cd&v).

Binnenkort elke burger een eigen partij met een eigen programma?
Is dat misschien, met het toenemend individualisme, de oplossing‘ voor een aantal burgers?

Ondertussen kwijnt de democratie verder weg.

Rechten van ouderen

“Tijdens de plenaire vergadering van de Senaat van vrijdag 22 december 2023 werd ‘de resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van de ouderen’ besproken”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

“Het is maar een resolutie in de Senaat, maar elk initiatief om de rechten van ouderen te garanderen, is positief en moet ondersteund worden.
De steeds grotere groep van senioren verdient die aandacht. Wij hebben als VOORUIT dan ook voor de resolutie gestemd.

Tags:

Nieuwsbrief nr. 220

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Banken: betere dienstverlening!

“Dat blijft voor VOORUIT een strijdpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “De grootbanken maken dit jaar alleen al 7 miljard euro winst en toch blijft de dienstverlening steeds verder achteruitgaan.
Dat moet ophouden!

Het aantal bankkantoren in België is van eind 2018 tot eind 2022 gedaald van 5 126 tot 3 590.
In Henegouwen en Limburg sluiten de bankvestigingen nog sneller dan in de rest van het land. Dat heeft ook voor gevolg dat er steeds minder bankautomaten zijn.

Tags:

Voor wanneer ‘de welzijnskip’?

“Eerder heb ik al een aantal vragen gesteld en/of tussenkomsten gedaan over het afschaffen van plofkippen in de handel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Nu komen de warenhuisketens Colruyt en Okay met zogeheten ‘welzijnskippen’ op de proppen.
Een goede evolutie.

Stad Sint-Truiden moet opnieuw parkeerbeleid in handen nemen

“Dat zei VOORUIT-fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 19 december 2023”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Inderdaad, de slechte werking, de klachten, de verliezen en de schandalen bij het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Trupark blijven zich opstapelen. Daarom willen wij dat het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad het parkeerbeleid opnieuw in handen nemen.

Begroting 2024 stad Sint-Truiden

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 19 december 2023 werden de begroting 2024 en de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden behandeld.

“VOORUIT-fractieleider Gert Stas deed een tussenkomst over de huidige toestand van de gemeentefinanciën”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. 

Plan VOORUIT site Engelmanshoven ‘afgeschoten’

“De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft het voorstel van VOORUIT collega-gemeenteraadslid Filip Moers weggestemd tijdens de gemeenteraad van maandag 18 december  2023”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Spijtig.
Wij hadden als VOORUIT een bijkomend agendapunt ingediend.

De waarheid

Het eerste wat sneuvelt in tijden van oorlog is de waarheid, de historische waarheid inbegrepen.

Nog maar eens de bestuurlijke handhaving

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams Parlement van dinsdag 5 december 2023 werd het ‘Ontwerp van decreet houdende de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur’ besproken.

Eindelijk”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Hoelang was dit al niet toegezegd door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)?

Ik deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Regio’s: onzin

“De indeling van Vlaanderen in regio’s is een draak van een beslissing van de Vlaamse regering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hopelijk wordt daar de volgende legislatuur op teruggekomen. 

Ik herhaalde dat standpunt tijdens de gemeenteraadszitting van Sint-Truiden van maandag 18 december 2023.

Welke instantie is er beter geplaatst dan de provincie Limburg om de gemeenten actief te ondersteunen?

Pagina's