”Het geld is op, dus krijgt Brustem geen sportpark”

Dat is de titel van een artikel uit Het Belang van Limburg van dinsdag 5 december 2023.(1)

“Zo zegt de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden ook zelf eens hoe erg het gesteld is met de financiële toestand van de stad”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Anders is het vaak dat de informatie van de oppositie komt en dan wordt die nog al eens in twijfel getrokken.

Inderdaad, er is een groot financieel probleem bij de stad Sint-Truiden. Het is dan ook een logische beslissing van het college van burgemeester en schepenen om het project ‘Hemelrijk’ in Brustem niet te laten doorgaan.
Dat hebben wij als VOORUIT vanaf het begin gezegd.

Wat stellen wij als VOORUIT als alternatief voor?
Het domein Terbiest aankopen en daarvoor een subsidiedossier bij Vlaanderen indienen voor een sportsite.
In de tussentijd de daar gevestigde verenigingen geen luchtkastelen beloven en ze gedurende een aantal jaren, zeker de volgende legislatuur, enkel geld geven om de echte onderhoudswerken te kunnen uitvoeren.
Voor het overige kan de site groen blijven in het kader van een groen-, milieu- en klimaatbeleid.
Bij aankoop zou de stad Sint-Truiden onmiddellijk de procedure tot declassering van het kasteel moeten inzetten. Ik hou ook van kastelen, maar beleid is prioriteiten stellen en geld om het kasteel te restaureren, heeft de stad Sint-Truiden zeker niet.
Tenzij er natuurlijk een private partner gevonden wordt om activiteiten in en/of rond het kasteel te ontwikkelen.
Voor ons is dit alleszins een programmapunt voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.”
___