juni 2023

Altijd maar meer langdurig zieken: wie moet zich aanpassen?

“Nu heeft België bijna een half miljoen langdurig zieken en tegen 2035 zouden dat er 600 000 zijn.
Dat blijkt alleszins uit prognoses van het Federaal Planbureau (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wie moet zich aanpassen: ons sociaaleconomisch systeem of de betrokken personen

Opletten met buitenlandse aanwezigheid in Belgische en Vlaamse economie

“We hebben buitenlandse investeringen nodig in België en Vlaanderen. Maar we moeten ook opletten met ongewenste inmenging, bijvoorbeeld vanuit China.”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 20 juni 2023.
De aanleiding: een resolutie van de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid ‘over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie’. (1)

Nieuwsbrief nr. 194

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Toegankelijke halte-infrastructuur De Lijn : VOORUIT Sint-Truiden blijft aandringen

“Wij hebben als VOORUIT al een aantal keren aangedrongen dat de stad Sint-Truiden zou moeten zorgen voor beter toegankelijke halte-infrastructuur van De Lijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Collega-gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser is er nog maar eens over tussengekomen tijdens de gemeenteraad van maandag 19 juni 2023.

Voor een aangepast beleid zijn er nochtans serieuze Vlaamse subsidies te bekomen.
Inmiddels heeft de stad Sint-Truiden, na aandringen van VOORUIT, het charter ondertekend dat daarvoor nodig is.

‘Science Meets Parliament’

Op woensdag 21 juni 2023 volgde professor doctor Marie Decock (publiekrecht) een dag Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in het Vlaams Parlement.
Zij behoort tot de faculteit rechten en de onderzoeksgroep Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Universiteit Hasselt (UHasselt).

“Dat gebeurde in het kader van ‘Science Meets Parliament’,  een programma van ‘De Jonge Academie’”, aldus Ludwig Vandenhove.

Boerenbond naar Raad van State: gevolgen voor het Vlaams stikstofakkoord?

“De Boerenbond (BB) is een procedure opgestart bij de Raad van State om het huidige stikstofakkoord van de Vlaamse regering te laten vernietigen ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In hoeverre zal dit de Vlaamse N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid aanzetten - of dwingen - om het moeizaam compromis alsnog aan te passen?

VOORUIT wil achterpoortje(s) sluiten in erf- en schenkbelasting

“Samen met de VOORUIT-collega’s Vlaamse parlementsleden Hannelore Goeman (fractieleidster) en Thijs Verbeurgt heb ik een nieuw voorstel van decreet ingediend om bepaalde misbruiken, die (soms) gebeuren bij de erf- en schenkbelasting, uit te sluiten”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het werd besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams Parlement op dinsdag 20 juni 2023.

Europese natuurherstelwet

Meer zuivere lucht, meer proper water, meer vruchtbare bodems, meer buffer tegen effecten van de klimaatopwarming en meer psychologisch welzijn voor meer mensen. De voordelen van de Europese natuurherstelwet zullen immens zijn.

VOORUIT Sint-Truiden krijgt gelijk

“Tijdens de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad in Sint-Truiden van maandag 19 juni 2023 is er unaniem ingestemd met het toepassen van het REMI-systeem voor het berekenen van 'het bestaansminimum'”, zegt OCMW- en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Beter laat dan nooit.
Het is een voorstel dat VOORUIT tot tweemaal toe, zelfs via een bijkomend agendapunt, gedaan heeft en toen werd het telkens weggestemd.

Over cijfers en het belang van buurt- of dorpsscholen

“Er verdwijnen steeds meer buurt- en dorpsscholen. Nog erger, voor zover ze er nog zijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"De reden: rationalisering en te weinig financiële middelen. Nochtans hadden/hebben buurt- of dorpsscholen een belangrijke functie voor de (nabije) omgeving.

Een school is een goede basis voor een echt dorps- of buurtleven.
De leerlingen, de ouders, de grootouders ontmoeten er elkaar. Bovendien biedt het gebouw een mogelijkheid om er vergaderingen of buurtactiviteiten te doen. Met andere woorden, ‘een thuis’ voor het verenigingsleven. "

Wanneer een Sociale Kruidenier in Sint-Truiden?

“De armoedecijfers blijven hoog, ook in Sint-Truiden. En dat ondanks de inspanningen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en talrijke vrijwilligersorganisaties, zoals Sint-Vincentius, vzw Team Hope of Enchanté vzw en/of private personen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een stad van de omvang van Sint-Truiden moet de ambitie hebben om een Sociale Kruidenier uit de grond te stampen.

Kaderdecreet over de handhaving van de Vlaamse regelgeving

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 13 juni 2023 werd het ontwerp van kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving behandeld.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT en ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Onnatuurlijke samenwerkingen

Het nieuwe Vlaamse decreet voor de lokale verkiezingen zal de antipolitiek bij de burger nog doen toenemen en mede het einde van de traditionele politieke partijen betekenen.

Eigenlijk gaat de strijd om wie de grootste partij is en zo de burgemeester kan leveren.

De meest onnatuurlijke, soms zelfs ideologisch tegenstelde kartels worden gevormd.

Pagina's