juni 2023

Cybersecurity: wat doet Vlaanderen?

Blijkbaar zijn hackers erin geslaagd een half miljoen bedrijfsemailadressen en bijbehorende wachtwoorden te bemachtigen.
Zij hebben de data van RaidForums gehaald, een platform waar gestolen data worden verhandeld.

Artificiële Intelligentie (AI)

AI is niet het probleem.
Het zijn de mensen erachter’. 

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert de jaarlijkse barbecue.

Kom jij ook langs?
Dit jaar doen we het kerkdorp Brustem aan”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

“Zoveelste bewijs dat provincies overbodig zijn”

Een uitspraak van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) naar aanleiding van de erkenning van een aantal geloofsgemeenschappen. (1)

Nieuwsbrief nr. 192

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Dringend het gebruik van biociden aanpakken

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement van dinsdag 6 juni 2023.

Tot op heden is er nog geen definitief Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het nieuwe plan had moeten ingaan op zondag 1 januari 2023. Maar het is zelfs nog niet geagendeerd op de Vlaamse regering.

Dierenasielen overvol tijdens de komende vakantieperiode?

“Ongetwijfeld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is altijd al het geval en nu zeker met het structurele tekort aan opvang in de dierenasielen gedurende het ganse jaar.

Hoorzitting over nieuwe pachtwet

“Na een tussenkomst en een vraag van mij in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 7 juni 2023 ben ik erin geslaagd alsnog een hoorzitting af te dwingen rond het ontwerp van decreet inzake de aanpassing van de pachtwetgeving”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Consultants

Wil je af van de consultants?
Herwaardeer de overheid

Vlaamse regering moet initiatieven rond VERZET coördineren

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed in die zin een tussenkomst in de Commissie voor Binnenlands Bestuur Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 6 juni 2023.

“Het is positief dat er eindelijk meer aandacht komt voor HET VERZET in Vlaanderen.
Op verschillende plaatsen zijn er al initiatieven en diverse gemeentebesturen kondigen er aan”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De oprichting van de 8meicoalitie is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. (1)

Stikstofuitstoot: hoever staat de wetenschap?

“Voor mij kan de wetenschap mogelijke, gedeeltelijke oplossingen bieden voor de stikstofproblematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar de wetenschap is niet zaligmakend, zoals sommigen denken en beweren.

Het akkoord tussen de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld over de stikstofproblematiek, voor zover we kunnen spreken over een consensus, baseert zich nochtans sterk op mogelijke wetenschappelijke evoluties.
Wat mij betreft te veel.

Werken op het domein Speelhof? Aankondiginspolitiek!

“De huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft deze legislatuur al heel wat projecten in de media gebracht, waar uiteindelijk niets van komt.
Aankondigingspolitiek noemt zoiets”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Nemen we nu de geplande werken op het domein Speelhof.
De stad Sint-Truiden heeft hiervoor een subsidiedossier ingediend bij Vlaanderen.

Het plan was om de werken al te laten starten in 2021.
Inmiddels zijn we midden 2023 en er is nog steeds geen sprake van.

Opletten met virussen!

“Varkens zijn een ‘potentieel mengvat’ voor vogel- en varkensgriepvirussen met mogelijk nog een gevaarlijker virus tot gevolg. Daarom pleiten Nederlandse experts om kippen en varkens niet meer samen te houden op één bedrijf (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Sinds Covid19 weten we hoe gevaarlijk virussen kunnen zijn: voor de gezondheid, maar ook voor de gehele samenleving in alle facetten.

Pagina's