Tegelwippen

“Van dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 31 oktober 2023 wordt het Vlaams kampioenschap tegelwippen georganiseerd (1)”zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een goed initiatief.

Wat is de bedoeling?
Zoveel mogelijk tegels, beton, asfalt, etc. vervangen door gras, bloemen, bomen, geveltuinen etc.
Op die manier maken we Vlaanderen meer klimaatbestendig en zorgen we voor meer biodiversiteit voor dieren, planten en nuttige insecten.

Er is een wedstrijd aan verbonden voor de gemeenten: wie wipt de meeste tegels?

Tijdens de gemeenteraad van maandag 24 april 2023 hebben we vernomen, na een vraag van VOORUIT fractieleider Gert Stas, dat de stad Sint-Truiden zich uiteindelijk ook ingeschreven heeft. Maar dat volstaat natuurlijk niet.

De stad Sint-Truiden zou permanent de bevolking moeten sensibiliseren om hun eigendommen te ontharden en om suggesties te doen voor het openbaar domein.
Als VOORUIT hebben wij daar al een aantal keer op aangedrongen. Wij hebben daarbij onder andere voorbeelden aangehaald van andere gemeenten, die hiervoor zelfs een specifiek subsidiereglement hebben ingevoerd.

De ontharding van de veemarkt en de aanleg van een groenblauwe link is een goed project, maar daarmee mag het niet ophouden.
Er zijn ettelijke plaatsen op het openbaar domein in Sint-Truiden, die voor tegelwippen in aanmerking komen.
De stad zou hier een inventaris van moeten maken per buurt en deelgemeente en een meerjarenplanning  opstellen.

Ik kreeg bijvoorbeeld een goede suggestie van een burger voor de ontharding van ‘het rondpunt’ op de hoek van Terbiest en Kampveld.
In mijn periode als burgemeester heb ik daar een kunstmatig rondpunt laten schilderen dat zijn nut bewijst.
Die burger suggereert om in die cirkel iets met groen te doen.

De bevolking moet dan wel begrijpen dat die bijkomende groene ruimten niet zullen kunnen onderhouden worden, zoals de eigen tuin.
Zogeheten wilde tuinen of klimaattuinen moeten kunnen op dergelijke groene oppervlakten.”